Economic Research

Slider image
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
U bent hier: Home » Wie zijn we

Wie zijn we

KBC Groep heeft een uitgebreid netwerk van economen op groepsniveau en in haar dochterentiteiten in de diverse thuismarkten. Zij hebben elk eigen researchverantwoordelijkheden in functie van specifieke commercieel-ondersteunende maar ook niet-commerciële groepsondersteunende opdrachten. In de praktijk werken de economen evenwel sterk als team samen, voornamelijk voor de aanmaak van macro-economische en financiële vooruitzichten.

Deze webstek www.kbceconomics.be houdt u op de hoogte van alle analyses, visies en vooruitzichten van KBC Groep inzake macro-economische topics en financiële markten. Vragen of opmerkingen over deze webstek kunt u sturen naar economic.research@kbc.be

Economen KBC Groep (Economic research department)

KBC Economic Research department is op groepsniveau verantwoordelijk voor de algemene financieel-economische analyses en vooruitzichten ter ondersteuning van het groepsbeleid en de diverse commerciële entiteiten van KBC Groep.

 

janvanhove-5                                                     guffensdieter20                                                   vangompeljohan03

Jan Van Hove                                                                Dieter Guffens                                                            Johan Van Gompel

Chief Economist                                                            Senior Economist                                                         Senior Economist

chiefeconomist@kbc.be                                              dieter.guffens@kbc.be                                              johan.vangompel@kbc.be

 

noppelieven14                                                     vandammecora26                                                    vangoubergenjill42

Lieven Noppe                                                                Cora Vandamme                                                           Jill Van Goubergen

Senior Economist                                                           Economist                                                                    Economist

lieven.noppe@kbc.be                                                  cora.vandamme@kbc.be                                            jill.vangoubergen@kbc.be

 

untitled                                                      GEM01255523MandraAllison18-10

Anny Van Kelst                                                              Allison Mandra

Managementassistent                                                     Economist

anna.vankelst@kbc.be                                                 allison.mandra@kbc.be

 

 

Economen in diverse KBC-dochterondernemingen

KBC Groep heeft in haar dochterondernemingen op de diverse thuismarkten een ruime vertegenwoordiging van plaatselijke economen. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor de economische analyses en vooruitzichten met betrekking tot hun eigen regio/land en maken die in nauw overleg met de economen op groepsniveau.

Bernard Keppenne, Chief Economist CBC Banque (bernard.keppenne@cbc.be)

Austin Hughes, Chief Economist KBC Bank Ireland (austin.hughes@kbc.ie)

Shawn Britton, Economist KBC Bank Ireland (shawn.britton@kbc.ie)

Martin Kupka, Chief Economist CSOB (mkupka@csob.cz)

Petr Dufek, Head of Macroeconomic Research CSOB (pdufek@csob.cz)

Jan Cermak, Head of FM Research CSOB (jcermak@csob.cz)

Jan Bureš, Senior Analyst CSOB (jabures@csob.cz)

Petr Báča, Analyst CSOB (pbaca@csob.cz)

Irena Procházková, Analyst CSOB (iprochazkova@csob.cz)

Dominik Rusinko, Analyst CSOB (drusinko@csob.cz)

David Nemeth, Chief Economist K&H Bank Hungary (david2.nemeth@kh.hu)

Marek Gabris, Economist CSOB Slovakia (mgabris@csob.sk)

Petya Tsekova, Chief Economist UBB Bulgaria (cekova_p@ubb.bg)

Zafira Boyuklieva, Chief Analyst UBB Bulgaria (boyuklieva_z@ubb.bg)

 

Marktanalisten KBC Dealing Room (Markets Research Department)

KBC Market Research is actief op het vlak van de macro-analyse van rente- en wisselmarkten en is het aanspreekpunt binnen KBC voor rente- en wisselkoersontwikkelingen

 

Strategisten KBC Asset Management (Asset Allocation and Strategy Portfolios Department)

De beleggingsstrategisten van KBC Asset Management bepalen de asset allocatie in de gemengde portefeuilles van KBC AM en tevens welke accenten er aan aandelen- en obligatiekant worden gelegd.

De publicaties van de KBC Asset Management-strategisten vindt u hier.

© 2018 KBC Groep |