België - Economische update

Hoewel de indicatoren van het consumenten- en producentenvertrouwen in België zich nog altijd op een redelijk niveau bevinden, liggen ze nu duidelijk onder de recordhoogten die eind 2017 werden waargenomen. De Belgische consument nam sinds het voorjaar een aarzelende houding aan, met afwisselend een afnemend en dan weer een hernieuwd optimisme. In september verbeterde de indicator van het consumentenvertrouwen weer iets, waardoor de dip in de vorige maand ongedaan werd gemaakt. Ook het producentenvertrouwen nam in september weer iets toe. De verbetering van deze NBB-barometer werd evenwel enkel in Wallonië vastgesteld. In Vlaanderen en Brussel zette de neerwaartse trend van de barometer zich verder door. Het Vlaamse cijfer daalde in september zelfs onder dat van Wallonië (figuur). De vorige keer dat dit gebeurde, was tijdens de financiële en economische crisis in 2008-2009.

Figuur - Vlaams producentenvertrouwen zakt onder Waalse (Conjunctuurbarometer NBB)

Bron: KBC Economic Research gebaseerd op NBB.Stat

Als meer open economie is Vlaanderen traditioneel kwetsbaar voor een verslechtering van de internationale economische omgeving. In het verleden ging een daling van de Vlaamse NBB-barometer onder het Waalse cijfer vaak gepaard met een vertraging, of zelfs recessie, van de totale Belgische economie, en omgekeerd (figuur). In de eerste helft van dit jaar werd de economische activiteit in België nog grotendeels ondersteund door de netto-uitvoer. Wij menen dat dit in het huidige en volgende kwartaal niet langer het geval zal zijn, aangezien de uitvoerdynamiek geleidelijk vertraagt. Voor het volledige jaar 2018 zal de groeibijdrage van de netto-uitvoer nog positief zijn, zij het al minder dan in 2017. In 2019 zal de netto-uitvoer allicht negatief bijdragen tot de bbp-groei. Tegen deze achtergrond zal de reële bbp-groei in ons scenario vertragen van 1,7% in 2017 tot 1,5% dit jaar en 1,4% volgend jaar.

Figuur - Relatieve ontwikkeling van de regionale NBB-indicatoren wijst op vertraging van de Belgische bbp-groei

Bron: KBC Economic Research gebaseerd op NBB.Stat

(Technische) opwaartse herziening van de werkloosheid

Eurostat voerde recent opnieuw een herziening door van de Belgische werkloosheidscijfers. Vóór de herziening bedroeg de geharmoniseerde werkloosheidsgraad (die gebaseerd is op een enquête) in juli 6,2%. In de nieuwe, herziene reeks die onlangs werd gepubliceerd, steeg de werkloosheidsgraad van een dieptepunt van 6,1% in januari-maart tot 6,6% in juli. Het meest recente cijfer, dat voor augustus, bedroeg 6,5%. De Belgische, door Eurostat gepubliceerde werkloosheidscijfers waren in het verleden vaak vrij volatiel, met courante herzieningen. Daarom moet de recente ontwikkeling ervan met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toch kan die erop wijzen dat het dieptepunt van de werkloosheidsgraad achter ons ligt. Ook de jaarwijziging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (een werkloosheidsreeks gebaseerd op administratieve tellingen) keerde recent vrij fors. Dat het aantal werkzoekenden plots veel minder bleek te dalen (jaar op jaar), is evenwel uitsluitend te wijten aan een technische herziening van de categorie 'Autres demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement' in Wallonië. Die maakt deel uit van de groep van de niet-werkende werkzoekenden, maar ontvangt geen werkloosheidsuitkering.

Voorspellingen Belgische economie

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.