België - Economische update mei 2019

De Belgische economie kende een zwak jaarbegin. Volgens de flash-raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen steeg het reële bbp in de eerste drie maanden van het jaar met een bescheiden 0,2% tegenover het laatste kwartaal van 2018. Het groeicijfer was iets zwakker dan verwacht en een duidelijke vertraging ten opzichte van de groei in het vierde kwartaal van 2018. Die laatste werd wel naar boven bijgesteld tot 0,4%, komende van 0,3% in de eerdere raming. De kwartaal-op-kwartaalgroei van de Belgische economie in het eerste kwartaal van 2019 lag ruim onder de groei in de totale eurozone (+0,4%), die in positieve zin verraste. De groei was ook lager dan die in de drie belangrijkste buurlanden (Nederland +0,5%, Duitsland +0,4%, Frankrijk +0,3%).

De zwakker dan verwachte groei van de Belgische economie staat in contrast met de iets verbeterde sentimentsindicatoren naar het einde toe van het eerste kwartaal. In de verwerkende nijverheid hielden de indicatoren tot dan relatief goed stand, zeker in vergelijking met de malaise in de Duitse industrie. De vertrouwensindicatoren voor april schetsen evenwel een veel minder goed beeld van de economie. De conjunctuurbarometer van de NBB viel die maand fors terug en bereikte het laagste niveau in negentien maanden. De verzwakking betrof niet enkel de verwerkende nijverheid, maar in nog sterkere mate ook de bouwsector. Vooral de beoordeling van de bestellingen verslechterde. Ook het consumentenvertrouwen daalde in april, zij het in mindere mate.

Zwakke groei in ‘t verschiet

We verwachten dat de Belgische economie dit en de volgende kwartalen zal blijven groeien aan een traag tempo van 0,2% à 0,3% (kwartaal op kwartaal). Daardoor zou de reële bbp-groei voor het volledige jaar 2019 uitkomen op 1,2%. Dat cijfer staat al sinds januari in onze tabellen. Andere voorspellers hebben hun groeivooruitzicht voor 2019 de afgelopen maanden eveneens verlaagd tot (bijna) 1,2%. Zo bedraagt de begin mei gepubliceerde voorjaarsprognose van de Europese Commissie (EC) voor de Belgische groei in 2019 ook 1,2%. De consensusprognose (april) en de prognose van het IMF (april) en het Belgisch Federaal Planbureau (februari) liggen met 1,3% ietsje hoger.

Het verminderde consumentenvertrouwen, en meer bepaald de door consumenten verwachte werkloosheidsontwikkeling in de komende maanden, gaat gepaard met een ommekeer in de spaarquote van de Belgische gezinnen (zie figuur BE). Ondanks de stijgende spaarquote zal de groei van de particuliere consumptie in 2019 toch min of meer stabiel blijven vergeleken met die in 2018. Dat is te danken aan de sterke stijging van het reële beschikbare inkomen van de gezinnen. Bovendien zal de groei van de bruto-investeringen in vaste activa wellicht dynamisch blijven, gegeven het nog altijd gunstige renteklimaat. Daar staat tegenover dat de bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei in 2019 naar verwachting negatief zal worden. De groeivertraging van de wereldhandel zal wegen op de uitvoergroei, terwijl de invoergroei wordt ondersteund door de binnenlandse vraag.

Figuur BE - Gezinnen sparen meer door toegenomen onzekerheid

Bron: KBC Economics gebaseerd op NBB.Stat

Op de radar van de Europese Commissie

De voorjaarsprognoses van de Europese Commissie (EC) inzake de overheidsfinanciën openen de deur voor mogelijke maatregelen tegen EU-landen die te ver afwijken van de Europese begrotingsregels. De EC zal haar vooruitzichten immers gebruiken als basis voor haar beoordeling van het Stabiliteitsprogramma van de lidstaten. De beoordelingen maken deel uit van het Europees Semester. Zij geven aanleiding tot de formulering van landspecifieke aanbevelingen en kunnen een stap zijn naar een eventuele inbreukprocedure wegens buitensporige overheidsfinanciën.

Naast Italië, Frankrijk, Spanje en, in mindere mate, Portugal en Slovenië, zal ook België allicht op de radar staan van de EC. België leeft niet alleen de regels inzake overheidsschuld gebrekkig na. Ook inzake het structurele begrotingssaldo zal de afwijking van de doelstelling in 2019 groter zijn dan eerder werd aangenomen. In 2020 zal die afwijking naar verwachting verder toenemen. Wellicht zal de EC haar aanbevelingen pas doen na de Belgische algemene verkiezingen, die op dezelfde dag als de Europese verkiezingen worden gehouden. De EC zal België waarschijnlijk opnieuw waarschuwen voor zijn hoge overheidsschuld.

Vooruitzichten

Meer over de Belgische economie

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.