België - Economische update juni 2019

De voorlopige raming van de reële bbp-groei in het eerste kwartaal van 2019 werd opwaarts herzien van 0,2% naar 0,3%. Het jaar startte dus iets beter dan eerst gedacht. Het aangepaste cijfer bleef wel een lichte groeiverzwakking vergeleken met de 0,4%-groei in het laatste kwartaal van 2018. In de eurozone daarentegen veerde de groei in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw op. De groei werd in België gedragen door zowel de finale binnenlandse vraag (d.w.z. exclusief voorraden) als de netto-uitvoer. De bijdrage van beide componenten bedroeg 0,2 respectievelijk 0,4 procentpunt. De private consumptie, de investeringen in woongebouwen en de bedrijfsinvesteringen namen toe. Ook de uitvoer steeg, terwijl de invoer licht terugliep.

De voorraadvorming heeft de bbp-groei in het eerste kwartaal aanzienlijk verstoord, met een negatieve bijdrage van 0,3 procentpunt (figuur BE1). Ook in het verleden zorgden erg volatiele voorraadbewegingen vaak voor een aanzienlijke impact op de kwartaal-op-kwartaalgroei van het bbp, ondanks het geringe aandeel van de voorraadvorming in het bbp. Dit is deels te wijten aan het feit dat wat voorraadvorming wordt genoemd, in feite een aanpassingsvariabele is. Die bevat ook statistische discrepanties die niet economisch te verklaren zijn. Daarom zetten wij in onze vooruitzichten de groeibijdrage van de voorraadvorming telkens op nul.

Figuur BE1 - Samenstelling van de economische groei in België (bijdrage tot de kwartaalwijziging van het reële bbp, in procentpunten)

Bron: KBC Economics gebaseerd op NBB.Stat

De binnenlandse werkgelegenheid nam in het eerste kwartaal met 0,4% toe tegenover het voorgaande. Dit wijst op een nog altijd dynamische jobcreatie. De jaar-op-jaarwijziging van de werkgelegenheid is in België de laatste kwartalen zelfs weer versneld, in tegenstelling tot de recente ontwikkeling in de eurozone en die in de buurlanden in het bijzonder (figuur BE2). Anderzijds is de (geharmoniseerde) werkloosheidsgraad in België sinds de zomer van 2018 gestabiliseerd op circa 5,7%, terwijl die in de eurozone is blijven dalen. De recente jobcreatie in België betreft allicht grotendeels de invulling van bestaande vacatures, aangezien de dynamiek van de nieuwe vacatures sinds de laatste maanden van 2018 duidelijk is verzwakt. Dat laatste doet vermoeden dat de jobcreatie de komende kwartalen zal afzwakken.

Figuur BE2 - Binnenlandse werkgelegenheid (jaarwijziging in procent)

Bron: KBC Economics gebaseerd op Eurostat

Ongewijzigd scenario

Er zijn momenteel geen duidelijke signalen van een sterke herleving noch van een ineenstorting van de activiteitsgroei op relatief korte termijn. Wellicht zal de kwartaalgroei van het reële bbp de komende kwartalen zwak blijven rond 0,3%. Ook de sentimentsindicatoren wijzen daarop. Hoewel het ondernemersvertrouwen verslechtert, blijft het boven zijn langetermijngemiddelde. De NBB-indicator verzwakte in mei lichtjes verder, volgend op een sterkere daling een maand eerder. De verslechtering deed zich voor in alle sectoren. Enkel in de bouwsector werd het verlies van de vorige maand weggevaagd, voornamelijk als gevolg van een stijging van de orders. Dit wijst erop dat de bouw nog altijd goed presteert, zeker in vergelijking met de verwerkende nijverheid.

Het consumentenvertrouwen is in mei opnieuw iets verstevigd en ligt nu rond het langetermijngemiddelde. De indicator bleef sinds het begin van het jaar vrij stabiel, na een felle terugval in december vorig jaar. De vrees van de consumenten voor een stijging van de werkloosheid vertoonde sinds eind 2018 wel een negatieve trend. In mei is die echter aanzienlijk afgenomen. De fundamenten voor de groei van de private consumptie blijven vrij gunstig. De stijging van de koopkracht van de gezinnen zal de consumptiegroei dit en volgend jaar ondersteunen. Dat zou de geleidelijke normalisatie van de bedrijfsinvesteringscyclus en de negatieve groeibijdrage van de netto-uitvoer moeten compenseren.

Vooruitzichten

Meer over de Belgische economie

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.