Economische update België - Januari 2019

Neerwaartse bijstelling bbp-groei

Ook in België stelden de cijfers over de verwerkende nijverheid naar het jaareinde van 2018 toe teleur, in lijn met zwakke cijfers in de Duitse industrie. De verzwakking van de industriële activiteit in België is niet nieuw en doet zich in feite al sinds midden 2017 voor (zie figuur BE1). De afnemende trend was in België zelfs iets sterker dan in Duitsland.

Figuur BE1 - Industriële productie (excl. bouw, volume, jaarwijziging in procent, 3-maands voortschrijdend)

Bron: KBC Economics gebaseerd op NBB.Stat; Statistiches Bundesamt Deutschland

Ook andere indicatoren waren de afgelopen weken eerder zwak. Het meest opvallend was de scherpe terugval van het consumentenvertrouwen, tot zijn laagste niveau in de voorbije twee jaar. Dat was vooral te wijten aan het feit dat consumenten verwachten dat de algemene economische situatie het komende jaar fel zal verslechteren. In mindere mate nam ook de vrees toe dat de werkloosheid zal stijgen.
De neerwaartse aanpassing van onze groeivooruitzichten voor de eurozone heeft ertoe geleid dat wij ook de groeiraming voor de Belgische economie in 2019 hebben bijgesteld. Meer bepaald zien we die 0,2 procentpunt lager dan de raming in december. Dat betekent dat we nu uitgaan van een reële bbp-groei in België van 1,2% in 2019 en 1,1% in 2020.

Deze cijfers liggen onder de groeiverwachtingen die de Nationale Bank van België (NBB) midden december publiceerde (respectievelijk 1,4% en 1,2%). Indien het KBC-scenario uitkomt, zou dit betekenen dat de bbp-groei dit en volgend jaar daalt onder het potentiële groeitempo van de Belgische economie. Die potentiële groei wordt door de Europese Commissie geschat op 1,3%.

Groei blijft ondersteund door binnenlandse sector

De dalende trend van de Belgische bbp-groei over de projectiehorizon is voornamelijk te wijten aan het verslechterende internationale conjunctuurklimaat. Dat zorgt voor een zwakkere groei van de uitvoer. In ons scenario zal de netto-uitvoer in 2019 en 2020 respectievelijk 0,2 en 0,4 procentpunt afknijpen van de bbp-groei.

De binnenlandse vraag zal de Belgische groei daarentegen blijven ondersteunen. De dynamiek van de gezinsconsumptie zal de komende kwartalen allicht niet zo slecht zijn als de jongste cijfers van het consumentenvertrouwen doen vermoeden, integendeel. In een KBC Economische Opinie van september 2017 toonden we aan dat de correlatie tussen de consumptiegroei en de verandering in het consumentenvertrouwen het afgelopen decennium verrassend laag was. Daarom is voorzichtigheid geboden, wanneer aan de hand van de vertrouwensindicator conclusies worden getrokken over de conjunctuur.
Het is belangrijker om te kijken naar de 'harde' determinanten van de consumptie, met name de ontwikkeling van de koopkracht van de Belgische gezinnen. Het reëel beschikbaar gezinsinkomen zal in 2019 zelfs vrij stevig toenemen, met naar raming 2,2%, ondersteund door verschillende factoren.

In de eerste plaats zal de werkgelegenheid in 2019 allicht blijven groeien, zij het iets minder sterk. Ten tweede versnelt de loonstijging, deels als gevolg van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ten derde zal ook de taks shift de inkomensgroei in 2019 stimuleren (de NBB raamt de bijdrage ervan op 0,5%). Ten slotte wordt de reële inkomensgroei ook ondersteund door een lagere inflatie als gevolg van dalende energieprijzen. Wij verwachten dat de Belgische inflatie in 2019 1,8% zal bedragen, tegenover naar schatting 2,4% in 2018.

Herziene werkloosheidscijfers

Eurostat heeft de cijfers voor de geharmoniseerde werkloosheidsgraad van België, die het aantal werkzoekenden meet op basis van een enquête, opnieuw herzien. Volgens eerder gepubliceerde cijfers bedroeg de werkloosheidsgraad in september 2018 6,3%. In de herziene cijferreeks was dat voor die maand slechts 5,5%. Het meest recente cijfer, dat voor november, bedroeg 5,6%. Eurostat geeft geen specifieke verklaring voor de neerwaartse herziening, maar waarschijnlijk heeft die te maken met nieuwe enquêtegegevens die beschikbaar kwamen voor de Belgische beroepsbevolking. Die staat in de noemer van de werkloosheidsgraad.

De daling van de Belgische werkloosheid ziet er met de nieuwe gegevens nog indrukwekkender uit dan voorheen (zie figuur BE2). Eind 2018 lag de werkloosheidsgraad liefst 3,2 procentpunten lager dan tijdens de piek van december 2015 en bereikte die het laagste niveau sinds 1976.

Figuur BE2 - Belgische werkloosheidsgraad (geharmoniseerd en seizoensgezuiverd, in procent)

Bron: KBC Economics gebaseerd op Eurostat

Economische vooruitzichten Belgische economie

Meer over de Belgische economie

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.