Belgium - Economische update maart 2019

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) bevestigde de eerdere flash-raming van 0,3%-groei voor de Belgische economie in het laatste kwartaal van 2018. Dat maakt dat de kwartaalgroei van het reëel bbp in elk kwartaal van 2018 stabiel was op dat cijfer. In de eurozone daarentegen kalfde de groei doorheen 2018 af. In het voorjaar lag de Belgische groei nog onder die in de eurozone, in het najaar was dat niet langer zo. Over heel 2018 bedroeg de Belgische groei 1,4%.

De uitsplitsing van de vierdekwartaalgroei naar de verschillende bbp-componenten toont enkele opvallende ontwikkelingen. De bbp-groei werd voornamelijk ondersteund door de toename van de investeringen in vaste activa. Vooral de bedrijfsinvesteringen groeiden fors (+3,3% tegenover het voorgaande kwartaal), een opmerkelijk contrast met de verandering in de vorige kwartalen (zie figuur B1). De investeringscijfers werden evenwel opnieuw beïnvloed door enkele specifieke transacties inzake de aan- en verkoop van schepen in en aan het buitenland. Die hadden samen een positief netto-effect op de bedrijfsinvesteringen van zo’n 0,6 procentpunt. Ook de investeringen in woningen door de huishoudens droegen positief bij tot de groei. De consumptie van de huishoudens daarentegen daalden voor het tweede kwartaal op rij. De invoer groeide sneller dan de uitvoer, waardoor de netto-uitvoer van goederen en diensten een negatieve bijdrage leverde tot de economische groei.

Figuur BE1 – Investeringen droegen het meest bij tot Belgische bbp-groei in Q4 (groeibijdragen, kwartaal-op-kwartaal, in %-punten)

Bron: KBC Economics gebaseerd op NBB.Stat

Gemengde signalen

Wij verwachten dat de consumptiegroei van de huishoudens de komende kwartalen weer zal aantrekken in lijn met een hogere inkomensgroei. Sterkere loonstijgingen, dalende inflatie, verdere (zij het meer gematigde) jobcreatie en een nieuwe verlaging van de personenbelasting moeten daartoe bijdragen. Intussen geven de indicatoren van Eurostat voor België (en enkele andere eurolanden) eerste hoopvolle tekenen dat het dieptepunt in het sentiment mogelijk is bereikt (zie figuur B2). Dit in tegenstelling tot de nationale vertrouwensindicatoren van België, die in februari nog altijd (zij het beperkt) verzwakten. De vertrouwensindicatoren voor de bouwsector bleven die maand wel relatief sterk.

Ook de (afgevlakte) dynamiek van de Belgische industriële productie gaf naar het einde van 2018 een kleine opleving te zien. Dat is opvallend, aangezien de Duitse industriële productie wel in het slop bleef. De ommekeer was toe te schrijven aan een opleving van de consumptiegoederenproductie. Dat is eveneens opvallend, aangezien die ontwikkeling haaks staat op de negatieve groei van de particuliere consumptie en de tragere uitvoergroei in het laatste kwartaal van 2018.

Samengevat kregen we recent eerder gemengde signalen voor de Belgische conjunctuur. In elk geval kunnen we stellen dat de situatie niet substantieel verder is verslechterd. We houden dus vast aan onze vooruitzichten voor de reële bbp-groei in 2019 (1,2%) en 2020 (1,1%), temeer daar deze cijfers al aan de ondergrens van de range van voorspellingen liggen. Zo bedraagt de consensusverwachting voor de Belgische groei momenteel 1,3% voor zowel 2019 als 2020. De inflatie zien we in 2019 (1,7%) en 2020 (1,6%) wel iets meer matigen dan in onze vorige prognose. Terwijl de risico's voor ons groeiscenario negatief zijn en verband houden met de externe omgeving (meer bepaald de brexit en escalerend handelsprotectionisme), zijn de inflatierisico's eerder opwaarts en op binnenlands vlak te situeren. Die houden verband met productiebelemmeringen als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en beperkingen inzake het energieaanbod.

Figuur BE2 – Sentimentsindicatoren van Eurostat voor België geven hoopvol signaal

Bron: KBC Economics gebaseerd on Eurostat

Voorspellingen

Meer over de Belgische economie

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.