België

België

Economische update - november 2019

Positieve verrassingen

België voerde, samen met 16 andere EU-lidstaten, in 2019 een herziening uit van zijn nationale rekeningen in overeenstemming met aanbevelingen van Eurostat. Een dergelijke ‘benchmark-herziening’ vindt om de vijf jaar plaats en heeft tot doel de kwaliteit van de statistieken te verbeteren door methodologische aanpassingen en het gebruik van nieuwe databronnen. Van de landen die dit jaar een herziening uitvoerden, werd de grootste gemiddelde impact op het bbp vastgesteld voor België.

Volgens de aangepaste cijfers, die onlangs door het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden gepubliceerd, bedroeg de reële bbp-groei tussen 2013 en 2018 gemiddeld 1,5% per jaar, tegenover 1,3% in de eerdere raming. De economische groei blijkt in die periode nagenoeg elk jaar hoger te zijn geweest dan eerder becijferd (figuur 3). De vrij grote aanpassing wordt, behalve door de methodologische verbeteringen, mee verklaard door de invoering van nieuwe economische verschijnselen in de data, waaronder de elektriciteitsproductie door huishoudens en e-commercetransacties met buitenlandse tegenpartijen.

 

Een andere positieve verrassing was de sterker dan verwachte toename van het Belgische reële bbp in het derde kwartaal van 2019. De kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,4% verraste gezien de sombere sentimentsindicatoren en zwakke productie- en uitvoercijfers tijdens de zomermaanden. Het cijfer impliceert een beperkte versnelling ten opzichte van de 0,3%-groei in het tweede kwartaal en verraste ook positief tegenover de groei in de eurozone (0,2%). Detailcijfers over de samenstelling van de derdekwartaalgroei zijn nog niet beschikbaar. Allicht droeg de binnenlandse vraag opnieuw bij tot de bbp-groei, terwijl de bijdrage van de netto-uitvoer negatief bleef. Vertrouwensindicatoren wijzen er alvast op dat de dienstensector relatief goed presteerde. Intussen nam zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen in oktober toe, zij het lichtjes.

Geen scenariowijziging

Door het sterke derdekwartaalcijfer en de herziening van de groeicijfers in de vorige kwartalen zal de economische groei van België over het hele jaar 2019 hoger uitkomen dan eerder verwacht. Daarom hebben we onze raming voor de reële bbp-groei in 2019 verhoogd tot 1,3%. Ook het vooruitzicht voor 2020 werd opwaarts aangepast van 0,8% naar 0,9%. De groeiherziening voor 2020 houdt wel geen wijziging van het scenario in. Ze is enkel het gevolg van de methodologische aanpassingen van de voorbije bbp-kwartaaldata die kaderen in de vermelde benchmark-herziening.

Wij blijven ervan uitgaan dat het groeipad voor de Belgische economie tijdens de komende kwartalen bescheiden zal blijven, in lijn met ons groeiscenario voor de eurozone. Het algemene sentiment blijft zwak, vooral in de verwerkende nijverheid, en geeft geen hoop op een sterke conjunctuurverbetering op korte termijn. Onze groeiraming voor 2020 blijft dan ook lager dan de recent geactualiseerde prognoses van het IMF (1,3%) en de Europese Commissie (1,0%).

De schuldgraad van de Belgische overheid heeft duidelijk geprofiteerd van de opwaartse benchmark-herziening van de bbp-cijfers. Die bedroeg in 2018 ‘slechts’ 100% van het bbp in plaats van 102% becijferd vóór de herziening.

De ontwikkeling van de Belgische overheidsfinanciën blijft echter zorgwekkend, aangezien het begrotingstekort sterk blijkt toe te nemen. In het voorjaar werd in het Stabiliteitsprogramma voor 2019-2022 nog gestreefd naar een begrotingstekort van 0,2% van het bbp in 2020. In september raamde het Monitoring Comité, dat de overheidsfinanciën in België opvolgt, het tekort voor 2020 bij ongewijzigd beleid op 2,2% van het bbp. Ook de Europese Commissie ziet in haar zopas gepubliceerde vooruitzichten het Belgische tekort in 2020 oplopen tot 2,3% van het bbp, het hoogste cijfer in de eurozone. Elke tiende procentpunt lagere bbp-groei zal het tekort in 2020 met 0,07% van het bbp (0,3 miljard euro) doen toenemen. Aangezien wij een reële bbp-groei in België van 0,9% voorspellen (in plaats van 1,0% geraamd door de Commissie), zien we het begrotingstekort in 2020 uitkomen op 2,4% van het bbp.

Economische voorspellingen

Andere voorspellingen

Wereld

Wereld

Ierland

Ierland

Centraal- en Oost-Europa

Centraal- en Oost-Europa
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.