Brexit

Brexit

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is/was lid van de Europese Unie sinds 1973, maar afgelopen jaren groeide de ontevredenheid onder de Britten. De afhandeling van de financiële crisis en de Europese aanpak rond de Syrische vluchtelingencrisis hadden die gedachte verder gevoed. Om de groeiende populariteit van de uiterst-rechtse Independence Party in de kiem te smoren, riep toenmalig Premier David Cameron op 22 februari 2016 een referendum uit. Het Britse volk mocht beslissen over het lot van hun land. Doorgaan met de Europese Unie, of toch maar scheiden?

Aanvankelijk kreeg het Leave-kamp, dat campagne voerde om de EU te verlaten, weinig kans toebedeeld. Onder meer voormalig burgemeester van Londen, Boris Johnson, en UKIP leider Nigel Farage keerden het tij. Met een campagne gericht op de kosten dat een EU-lidmaatschap met zich meebrengt en de gevaren van immigratie leunden meer en meer Britten aan bij het Leave-kamp. Daartegenover stond een Remain-kamp, die weinig weerwerk bood. Die dachten dat de kans op een 'brexit' miniem was. Hun campagne focuste op de mogelijke (economische) gevolgen van een scheiding. Desondanks leek het Remain-kamp in zowat alle polls aan het langste eind te trekken.

Wat ondenkbaar werd geacht, geschiedde op 23 juni 2016: 52% van de Britten (die gestemd hadden) koos voor het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. “Brexit” zorgde sindsdien voor een pak onzekerheid. Toenmalig premier David Cameron nam ontslag en werd opgevolgd door Theresa May.

Waar staan we nu ?

Belang van een goede brexit-deal voor het VK

Het bereiken van een akkoord over de brexit-factuur, de Ierse grenskwestie en de rechten van EU burgers was voor de EU een essentiële voorwaarde om onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie met het VK op te starten. Een akkoord over handel is cruciaal om de economische integratie tussen de EU en het VK in de toekomst veilig te stellen. Door de depreciatie van het Britse pond sinds het brexit-referendum wordt de Britse handel nu al sterk beïnvloed door de ganse brexit. Britse exporteurs kunnen op het eerste zicht duidelijk profiteren van het zwakkere pond. Maar de recente dynamiek in de Britse handel is veel minder rooskleurig dan vaak wordt gedacht. Eind 2017 zagen we al een voorproefje in de Britse handel van de grote structurele uitdagingen die Britse economie en handel staan te wachten na de effectieve brexit. Enkel een degelijk vrijhandelsakkoord met de EU kan de brexit-pijn voor het VK verzachten. Lees meer in onze opinie 'Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK'

Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

EO20171208 Handelsakkoord met EU is essentieel voor het VK

Meest recente publicaties over brexit

Brexit D-Day: zeker geen V-Day, maar ook geen Mayday

MR20181017 Marktrapport Brexit D-Day: zeker geen V-Day, maar ook geen Mayday

Brexitkluwen wordt alleen maar ingewikkelder

MR20181205 Marktrapport Brexitkluwen wordt alleen maar ingewikkelder

Investeerders schuilen niet voor brexitstorm

MR20181116 Investeerders schuilen niet voor brexitstorm

Brexit-deal bevat slimme strategie voor toekomstige handel

EO20181115 Brexit-deal bevat slimme strategie voor toekomstige handel

Raab haalt kersvers brexitoptimisme onderuit

MR20181115 Raab haalt kersvers brexitoptimisme onderuit

Italië en Europa: gedoemde pennenvrienden

MR20181113 Italië en Europa: gedoemde pennenvrienden

Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

EO20181010 Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

EO20180919 EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

Meest recente updates uit de marktzaal

Sterke Britse arbeidsmarktdata

May wil ultieme vernedering vermijden en stelt brexitstemming uit

PM May lijdt pijnlijke nederlagen

May: brexitakkoord te nemen, te laten óf te amenderen