Opkomende Economieën

Opkomende Economieën

Opkomende markten in opmars

In de afgelopen decennia zijn de markten buiten de grote geavanceerde economieën steeds belangrijker geworden als drijvende kracht achter de wereldwijde groei en zijn ze steeds meer geïntegreerd in het wereldwijde financiële systeem. Het belang van deze markten is daardoor zowel voor internationale investeerders als voor economische analisten, toegenomen. Hoewel er geen strikte definitie van de term opkomende markten bestaat, worden landen die met deze term worden geassocieerd over het algemeen gekenmerkt door een sterke groei, een sterke instroom van BDI, een hoge mate van openheid ten opzichte van externe markten en een bereidheid om hervormingen die de politieke en financiële instellingen versterken door te voeren.

Figuur - Aandeel van opkomende markten in het wereldwijde bbp (PPS) blijft stijgen

Bron: KBC Economic Research gebaseerd op IMF

Recente onrust

De opkomende markten staan nu al enkele maanden in de schijnwerpers omwille van marktturbulentie en -verliezen. Hoewel de opkomende markten als geheel geen homogene groep economieën zijn, kunnen we wel stellen dat veel van hen kwetsbaar voor de gevolgen van de verkrappende cyclus van de Amerikaanse Federal Reserve, voor veranderingen in netto wereldwijde kapitaalstromen en voor de sterkte van de Amerikaanse dollar. 

Figuur - Procentuele verandering in valuta's van opkomende markten ten opzichte van de Amerikaanse dollar

Bron: KBC Economic Research gebaseerd op Macrobond

Met name opkomende markten met een zwakke economische basis, zoals een hoog tekort op de lopende rekening, een hoge overheidsschuld en een hoge schuldquote in verhouding tot het BBP, een hoge buitenlandse schuld of een hoge schuld in dollars, hebben duidelijk te lijden. Landen zoals Argentinië en Turkije zijn daar prominente voorbeelden van.

Maar zelfs voor opkomende markten met relatief gezonde macro-economische basisvoorwaarden zal het financiële klimaat op korte termijn uitdagend blijven zolang de verkrapping van de Fed-cyclus aanhoudt. Meer gedetailleerde informatie over de kwetsbaarheid van specifieke opkomende markten kan u vinden in het onderzoeksrapport: Kwetsbaarheden en zwakke punten van opkomende markten.

China

Daarnaast is de bezorgdheid over de groeivertraging en de financiële stabiliteit in China ook belangrijk voor beleggers in de opkomende markten. China bevindt zich in een overgangsproces van een snelle, exportgeleide groei naar een model dat gericht is op een hoogwaardige, op consumptie gebaseerde groei. Tegelijkertijd wegen de tegenwind van de handelsoorlog met de VS en de interne maatregelen die zijn genomen om de hoge hefboomwerking in de economie aan te pakken, op de activiteit. De Chinese autoriteiten beschikken over de middelen en de wil om substantiële negatieve groei- en werkgelegenheidsontwikkelingen te voorkomen, maar de risico's blijven hoog en de groei zal gematigd blijven. Naarmate China een meer financieel open economie wordt, zal het risico van overloopeffecten van China naar de rest van de wereldeconomie verder toenemen.

Recente publicaties opkomende economieën

Kredietkwaliteit, en niet kredietgroei, bedreigt financiële stabiliteit

EO20181026 Kredietkwaliteit, en niet kredietgroei, bedreigt financiële stabiliteit

Veranderend politiek klimaat en economische hervormingen in Latijns-Amerika

EO20181005 Veranderend politiek klimaat en economische hervormingen in Latijns-Amerika

Kwetsbaarheden en zwaktes van de opkomende economieën

ERR 201809 Kwetsbaarheden en zwaktes van de opkomende economieën

Perfecte storm brengt Argentinië in moeilijke papieren

EO20180910 Perfecte storm brengt Argentinië in moeilijke papieren

Turbulente herst in aantocht

EO20180907 Turbulente herst in aantocht

Made in China … of toch niet helemaal ?

EO20180628 Made in China... of toch niet helemaal ?

Poetin 4.0: Wordt het deze keer anders?

EO20180615 Poetin 4.0: Wordt het deze keer anders?

IMF-Kredietlijn voor Argentinië is een verstandig initiatief

EO20180518 IMF-Kredietlijn voor Argentinië is een verstandig initiatief