Centraal- en Oost-Europa

Centraal- en Oost-Europa

Centraal- en Oost-Europese munten

EUR/HUF (lichtblauw):

1 April 2018: president Orban wordt herverkozen. Politieke onzekerheid lanceert een opwaartse trend in EUR/HUF. Het paar verlaat de zijwaartse 305/315-handelsband.

2 De munten van zowel Tsjechië als Hongarije vertonen vaak inverse correlatie met de Amerikaanse dollar. De sterke prestatie van de USD sinds april/mei leidt tot een verzwakking van de kroon en de forint.

3 Markt twijfelt aan economische duurzaamheid van Turkije en verkoopt massaal de Turkse lire. Hongaarse forint (en Tsjechische kroon) ondergaat nevenschade.

4 Ondanks sterke economische cijfers, gaat Hongaarse forint alsnog onderuit onder impuls van druk op opkomende landen (Turkije, Rusland ...).

5 De Europese Unie activeert de sanctieprocedure (het beruchte artikel 7) tegen Hongarije dat ultiem kan eindigen in het ontnemen van stemrecht. De effectieve uitvoering is hoogst onzeker want elk EU-lid heeft een veto. De forint reageert nauwelijks.

6 De vicegouverneur van de Hongaarse centrale bank Marton Nagy speelt solo slim en suggereert een sneller dan verwachte normalisatie van het monetair beleid. De centrale bank houdt die optie tijdens de beleidsvergadering daags nadien op tafel en ondersteunt daarmee de recente rally van de munt.

EUR/CZK (donkerblauw):

1 Onfortuinlijke combinatie van druk op de opkomende landen, tijdelijk verminderde liquiditeit in de aanloop naar enkele feestdagen en het nieuws m.b.t. mogelijk minder Europese financiering voor sommige Centraal-Europese landen treft Tsjechische kroon midscheeps.

2 Een harde confrontatie tussen Italië’s kersverse populistische regering (Lega, 5SM) en Europa lijkt onvermijdelijk. Het negatief risicoklimaat leidt tot een tuimelperte van Italiaanse activa en sleurt Centraal-Europese munten, waaronder de kroon (en de forint), mee.

3 De munten van zowel Tsjechië als Hongarije vertonen vaak inverse correlatie met de Amerikaanse dollar. De sterke prestatie van de USD sinds april/mei leidt tot een verzwakking van de kroon en de forint.

4 ‘Buy the rumor, sell the news’: Tsjechische kroon liep in september sterk vooruit op meer renteverhogingen van de centrale bank. De centrale bank voegde de daad bij het woord, maar de kroon profiteerde daar niet (meer) van.

5 Ondanks meerdere renteverhogingen blijft Tsjechische kroon onder druk door sterker dan verwachte groeivertraging. Ook politieke onzekerheid (motie van wantrouwen) houdt de munt in het defensief. De regering van premier Andrej Babis overleefde inmiddels de stemming.

6 De rally van de Tsjechische kroon tegen de achtergrond van een constructief risicoklimaat en het vooruitzicht op nieuwe rentesteun in februari, eindigt. Nieuw CNB-zwaargewicht Holub stelt die februari-renteverhoging in vraag nadat ook andere grote centrale banken (o.m. ECB) een belangrijke bocht richting soepeler monetair beleid maakten.

7 De Tjechische kroon versterkt in navolging van fors beter dan verwachte groei (1.0% kw/kw) tijdens het vierde kwartaal van 2018 die het vooruitzicht op rentesteun van de centrale bank opnieuw kracht bijzet.

 

Economische update regio

Ook in deze regio verrast de groei

Zoals in de eurozone, verraste ook de economische groei in Centraal- en Oost-Europa in positieve zin, althans volgens de recent gepubliceerde, voorlopige cijfers in het eerste kwartaal. Op basis van de zwakke sentimentsindicatoren werd voor Centraal- en Oost-Europa een algemene vertraging van de groei verwacht. Die blijkt echter niet uit de nieuwe data.

In meer dan de helft van de Centraal- en Oost-Europese EU-landen waarvoor al bbp-cijfers over het eerste kwartaal beschikbaar zijn, is de groei versneld. Enkel Tsjechië, Letland en Litouwen rapporteerden een vertraging van de kwartaal-op-kwartaalgroei. Ondanks die vertraging, bedroeg de jaargroei van de Tsjechische economie toch nog 2,5%. Dat is beduidend meer dan, bijvoorbeeld, de groei in Duitsland, die in het eerste kwartaal slechts 0,7% bedroeg tegenover een jaar eerder. Er blijft dus een beduidend groeiverschil tussen deze regio en West-Europa.

Het verleden leert dat voorlopige cijfers nadien worden herzien. Toch komt er uit de cijfers een erg duidelijke boodschap naar voren: in de ganse Centraal- en Oost-Europese regio blijft de economische groei relatief stevig.

Hongarije spande de kroon, met een indrukwekkend groeicijfer van 1,5% (kwartaal op kwartaal) en 5,3% (jaar op jaar) (figuur CEE). Verscheidene andere landen, waaronder Bulgarije, Roemenië en Polen, groeiden met meer dan een vol procentpunt tegenover het vorige kwartaal. Dat is een groei van 4% op jaarbasis.

Figuur CEE - Reële bbp-groei in Centraal- en Oost-Europa (kwartaal-op-kwartaalwijziging, in %)

Bron: KBC Economics gebaseerd op nationale bronnen

Detailcijfers over de samenstelling van de groei zijn ook voor deze regio nog niet beschikbaar. Maar ook hier mogen we gerust aannemen dat de groei vooral door de binnenlandse vraag werd geschraagd. In Tsjechië en Bulgarije suggereerden de statistische instituten dat ook de netto-uitvoer positief tot de groei heeft bijgedragen.

Hongarije: regionale tijger oververhit

Ook in Hongarije, de regionale economische tijger, zijn er duidelijke tekenen dat de groei wordt voortgestuwd door de gezinsconsumptie en de investeringen. Eén cijfer springt daarbij in het oog. De productie van de bouwsector lag in het eerste kwartaal 48% hoger dan een jaar voordien. Dit uitzonderlijke cijfers wijst op een bijzonder sterke investeringsactiviteit in dat land.

Andere economische indicatoren, zoals de reële loonstijgingen en de werkloosheidsgraad, maken zonneklaar dat de economie er oververhit geraakt. De druk op de centrale bank om het monetaire beleid te verkrappen zal daardoor nog toenemen. Wij denken niettemin dat de beleidsmakers nog niet zullen toegeven aan die druk in hun eerstvolgende vergadering van mei. Een renteverhoging in juni achten we waarschijnlijker.

Bevestiging van trend op lange termijn

De positieve verrassing van de bbp-cijfers voor Centraal- en Oost-Europa bevestigt dat deze regio op lange termijn trendmatig sterker groeit dan de eurozone. Al bij al wordt die laatste gekenmerkt door slechts een kwakkelende economische groei. Wij verwachten dan ook dat Centraal- en Oost-Europa in de rest van het jaar sterk zal blijven groeien. De stevige binnenlandse vraag zal daarvan de motor blijven. Die wordt gevoed door sterke loonstijgingen, een stimulerend beleid, zoals de budgettaire expansie in Polen, en een dynamische investeringsdynamiek, die wordt aangewakkerd door de instroom van financiële middelen uit de EU-fondsen. 

Meest recente update individuele landen in de regio (in het engels)

Czech Republic - Economic update May 2019

201905 Czech Republic - Economic update

Slovakia - Economic update May 2019

201905 Slovakia - Economic update

Bulgaria - Economic update May 2019

201905 Bulgaria - Economic update

Hungary - Economic update May 2019

201905 Hungary - Economic update

Vooruitzichten Centraal- en Oost-Europese economieën in cijfers

In-depth credit reviews

In depth review: Slovakia (enkel in het Engels)

MR20181218 In depth review: Slovakia

Meest recente publicaties over Centraal- en Oost-Europa

Centraal-Europa blijft koploper

MR20190515_Centraal-Europa blijft koploper

Centrale bankiers staan samen op de rem

MR20190329 Marktrapport Centrale bankiers staan samen op de rem

Tsjechische centrale bank mee aan de zijlijn

MR20190211 Marktrapport Tsjechische centrale bank mee aan de zijlijn

Poolse centrale bank: stabiel tot (en met?) 2020

MR20190207 Marktrapport Poolse centrale bank: stabiel tot (en met?) 2020
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.