MNB: normalisatie, maar met muizenstapjes

Gisteren hield de Hongaarse centrale bank (MNB) de beleidsrentes zoals verwacht onveranderd (0.9% voor de ‘base rate’ en -0.15% voor de overnight deposito rente). De bank behoudt een reeks onconventionele beleidsinstrumenten al worden die wel stilaan afgebouwd, zoals aangegeven in september.

Zoals de meeste centrale banken streeft ook de MNB prijsstabiliteit na. In tegenstelling tot de meeste andere Europese centrale banken heeft de MNB een inflatiedoelstelling van 3.0%. De inflatie mag daarvan 1% afwijken. Op het eerste gezicht zijn de economische variabelen in Hongarije goed opgeschoven om een normalisatie van het monetaire beleid te verantwoorden. De groei klokte in het tweede kwartaal af op een stevige 1.0% kw/kw en 4.8% j/j. Ook voor het derde kwartaal is een groei van om en bij de 4.0% haalbaar. Ondanks een licht opwaarts knikje in augustus is de werkloosheidsgraad teruggevallen tot 3.7%. Dit suggereert dat de economie volledige capaciteitsbezetting nadert. Zoals in een aantal andere landen in de regio trekken ook in Hongarije de lonen stevig aan (12 % op jaarbasis). Je verwacht dan ook stilaan oplopende inflatie, met gevolgen voor het beleid van de MNB. De algemene inflatie klokte in september af op 3.6% j/j. De centrale bank nuanceert echter. Een deel van de stijging is te wijten aan hogere olieprijzen, een stijging van de volatiele voedselprijzen en een verhoging van indirecte belastingen. Als je ‘zuivert’ voor deze ‘speciale factoren’ schat de MNB de actuele inflatie korter bij 2.5%. Volgens de centrale bank kan het nog tot midden 2019duren alvorens de inflatie op een blijvende wijze post vat in de buurt van de 3.0%-doelstelling.

Wat betekent dit voor het monetaire beleid en voor de forint? Het is duidelijk dat de MNB niet gehaast is om het beleid te verstrakken. Liever iets meer groei dan kort op de bal spelen inzake inflatie. De centrale bank kan en zal wat bijsturen in haar technisch arsenaal van niet-conventionele maatregelen, maar voor een formele renteverhoging is het waarschijnlijk wachten tot diep in 2019. De MNB houdt hierbij ook de ECB-strategie goed in het oog. Het is niet de bedoeling dat de MNB fors voorop loopt als dat niet echt nodig is.

De forint had het de voorbije maanden vrij lastig. EUR/HUF nestelde zich rond, voor de forint historische zwakke, niveaus ruwweg tussen 320/330. Hoewel je het land geen opkomende economie meer kan noemen, is er toch nog steeds ‘correlatieschade’ als munten uit opkomende landen onder druk komen. Wanneer die algemene (risico)context verbetert, kan de forint op korte termijn wat terrein terugwinnen. Technische factoren (omzetten van euro-fondsen naar forint) kunnen de munt op korte termijn wat steunen. Toch is er weinig reden om te anticiperen op een volgehouden herstel van de forint (vb. EUR/HUF richting 315 of lager) zolang de centrale bank haar beleid zo soepel als mogelijk wil houden.

Nog een kleine zijsprong. Gisteren maakte de MNB ook bekend dat ze haar goudreserves ongeveer vertienvoudigde. Het absolute bedrag (31.5 ton, 4.4% van de totale reserves) blijft wel klein. De centrale bank zegt dat ze hiermee de veiligheid van haar reserves wil verhogen. Of goud per definitie minder volatiel en in dit opzicht veiliger is dan andere activa, zal nog moeten blijken. Hongarije laat de goudreserves wel effectief overbrengen naar het eigen land, wat als een vorm van veiligheid wordt gezien. Toch iets om in het oog te houden.

Figuur - EUR/HUF: forint krijgt tot nader bericht weinig steun van de MNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.