De keizer in Europa: met alle chinezen…

Marktrapport

Na zijn pleidooi voor een Europese Renaissance deed de Franse president Macron opnieuw een opmerkelijke oproep: Europa moet meer samenwerken met China. Voor sommigen is dat bijna als vloeken in de kerk. Met argusogen bekijken critici de Chinese opmars als investeerder in Europa, nadat Chinese exporteurs eerder de Europese markten veroverden. Macrons oproep was ook duidelijk een reactie op de recente aankondiging van de Italiaanse regering om Chinese investeerders met open armen te ontvangen. Europa heeft steeds een voorzichtige houding aangenomen ten opzichte van China, zeker te midden van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De vraag is hoe Europa op langere termijn met China moet omgaan.

Gisteren werd alvast de rode loper uitgerold voor de Chinese president Xi Jinping. Het bezoek kadert in de lopende onderhandelingen over een Europees-Chinees investeringsakkoord. Voor alle duidelijkheid: van een handelsakkoord is nog absoluut geen sprake. De sterke focus op investeringen in de Europees-Chinese relatie heeft uiteraard ook te maken met de Chinese ambitie om via het Belt and Road Initiative (BRI, alias de nieuwe zijderoute) de logistieke banden tussen China en Europa te versterken. Althans dat is het verkoopargument van China in Europa. In realiteit heeft het BRI een veel ambitieuzere doelstelling, met name China’s economische (en politieke) arm te laten reiken van Afrika tot Scandinavië, of van Parijs tot Vladivostok.

De EU was gisteren eensgezind op het appel. De Franse president trad op als gastheer, maar ook kanselier Merkel en commissievoorzitter Juncker waren van de partij. De EU zou graag dé gesprekspartner zijn van China, maar China benadert graag de EU-lidstaten afzonderlijk. Dergelijke bilaterale onderhandelingen leveren China doorgaans een sterkere onderhandelingspositie op. De EU moet met lede ogen toezien hoe Zuid- en Oost-Europese lidstaten plooien voor de Chinese eisen in ruil voor – vaak beperkte – economische voordelen. De Griekse haven van Piraeus wordt vaak als voorbeeld aangehaald van de Chinese investeringspolitiek: als eigenaar van de haven bouwt China intussen verder aan een netwerk en toegangspoort tot de ganse Europese markt.
Belangrijk in dit debat is de vaststelling dat de Chinese investeringen in Europa nog altijd beperkt zijn (inward fdi stock = 45 miljard euro in 2016). Omgekeerd investeren Europese bedrijven veel meer in China (outward fdi stock = 177 miljard euro in 2016). Maar China wordt wel belangrijker als internationale investeerder aangezien recent China’s buitenlandse investeringen (flow) groter werden dan de totale buitenlandse investeringen in China (zie figuur). Europa heeft er dus alle belang bij om de toegang tot de Chinese markt open te houden. Een constructieve houding ten opzichte van Chinese investeringen is dus essentieel. Bovendien kan een hecht samenwerkingsakkoord met China zowel de Chinese als Europese groei een stimulans geven. In tijden van teruglopende economische groei zijn dergelijke initiatieven lovenswaardig. In de mate waarin dergelijke samenwerking past in een (nieuw) multilateraal kader is het welvaartspotentieel nog groter.
Het is duidelijk dat er nog veel argwaan bestaat tussen Europa en China. Er is nog een lange weg af te leggen om voldoende vertrouwen op te bouwen tussen beide grootmachten. Maar die ambitie is niet onrealistisch. Het model van hun samenwerking zal noch Europees noch Chinees zijn, maar een symbiose tussen beide die we nooit eerder kenden. Onbekend is onbemind, maar vaak ten onrechte. Voorzichtigheid en geleidelijkheid blijft de boodschap.
 

Figuur - Inwaartse en uitwaartse Chinese directe buitenlandse investeringen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.