Fed geeft markten steeds meer gelijk

Marktrapport

De Fed hield de doelzone voor de Fed-fundsrente gisteren zoals verwacht op 2.25/2.50%. Toch is er veel veranderd. Wie de communicatie na de vergadering van gisteren vergelijkt met die van december moet concluderen dat we in een volledig nieuwe monetaire context zijn aanbeland.

In december maakte vooral de markt zich ongerust over de (globale) groei. De beurzen namen een flinke duik. De Fed was er toen nog vrij gerust in. De economie bleef het in 2018 goed doen. Niets stond Powell en Co in om de normalisatiecyclus al stop te zetten. Er zouden dit jaar nog twee renteverhogingen komen en nog één volgend jaar. De markt was daar niet gelukkig mee. Ze vreesde dat de Fed de economie te veel ademruimte dreigde te ontnemen. In januari schoof de Fed al een heel stuk op in de richting van de markt. Er was geen haast meer bij om de rente verder te verhogen. Gematigde inflatie gaf de Fed alle tijd om de kat uit te boom te kijken. Geduld was het nieuwe codewoord. De markt had ondertussen al lang haar conclusie getrokken. De monetaire verstrakkingscyclus was voorbij. Ze verdisconteerde een renteverlaging in 2020. Niemand verwachtte dat de Fed zich gisteren bij die marktvisie zou aansluiten, wat wel gebeurde. De nieuwe vooruitzichten en vooral de toon van de persconferentie geven spraken boekdoelen. De groeiverwachting wordt dit jaar neerwaarts bijgesteld tot 2.1%. De werkloosheid blijft laag, maar de Fed ziet geen verbetering meer, zelfs een kleine stijging. Last but not least, de Fed verwacht dat de inflatie tot 2021 niet boven 2.0% post gaat vatten. De meeste Fed-gouverneurs verwachten geen renteverhoging meer dit jaar. Mogelijk volgt nog één bescheiden verhoging volgend jaar. Bovendien stopt de Fed de afbouw van haar balans al in september. Er zal veel meer liquiditeit in de markt blijven dan de Fed tot nu aangaf.

De marktreactie is deels logisch, maar toont vooral ook veel aarzeling. De Amerikaanse rentes en de dollar kregen begrijpelijk een tik van de hamer. De Fed verwacht formeel dan nog wel een laatste verhoging, maar de markt ziet vooral dat de Fed sneller in haar richting schuift. Ze verdisconteert een 50%-kans een renteverlaging in januari 2020.
In december waren de beurzen ongerust dat de Fed te snel ging. Toch is er weinig sprake van euforie na de softe Fed. De beurzen hebben er dit jaar al een mooie remonte opzitten. De beweging gisteren doet denken aan de reactie na de ECB-vergadering eerder deze maand. De markt blijft achter met een dubbel gevoel. Accommodatie van de centrale banken is mooi meegenomen. Het is echter een teken aan de wand dat die centrale bankiers steeds grotere neerwaartse groeirisico’s zien. Als de groeivertraging zich uitdiept, hebben de meesten bovendien veel minder ruimte om ter hulp te komen dan voor de crisis het geval was. Eens te meer kan je vooral hopen dat de (globale) groeivertraging het gevolg is van tijdelijke factoren die later dit jaar wegebben…

Nog even naar de wisselmarkt. Eerder deze maand zag het er naar uit dan de ECB het opwaarts potentieel van EUR/USD voor lang had gehypothekeerd. De dollar geniet nog altijd een riant rentevoordeel, maar de relatieve balans tussen de Fed en de ECB is gisteren hersteld. Noch de dollar, noch de euro hebben uitzicht op rentesteun. Voorlopig gaan we er vanuit dat de handelsband EUR/USD 1.12-1.16 stand houdt. Toch is vanaf nu niet enkel de euro kwetsbaar voor slechte data. Dat geldt ook opnieuw voor de dollar. De relatieve groeicijfers zullen beslissen in welk richting het dominosteentje valt.
 

Figuur - EUR/USD: balans tussen Fed en ECB opnieuw hersteld?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.