Sluit Griekenland het crisis-hoofdstuk eindelijk af?

Marktrapport

In 2010 sloeg de Europese kredietcrisis toe. Griekenland was het grootste kind van de rekening. Verschillende noodleningen, tal van bezuinigingsmaatregelen en enkele (politieke) crisissen later doet het land van premier Tsipras een poging om die zwarte bladzijde in haar rijke geschiedenis om te draaien. Gisteren kondigde het land voor het eerst in negen jaar een nieuwe uitgifte van staatspapier met een looptijd van tien jaar aan. Een nieuwe start?

Je zou het bijna vergeten, maar voor de term ‘brexit’ haalden men de mosterd uit Griekenland. Toen het land in 2010 in financiële moeilijkheden belandde, leidde dat tot diverse politieke en economische crisissen. Heel even leek dat in 2012 te leiden tot een vrijwillige of gedwongen uittreding uit de eurozone: ‘grexit’. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) legden onder de naam “Trojka” diverse bezuinigingsmaatregelen op aan Athene, in ruil voor financiële noodsteun. Drie ‘bailouts’ en €289 miljard aan steun later probeert Griekenland opnieuw de rug te rechten. Voor het eerst sinds maart 2010 trekt ze zelf naar de schuldenmarkt met een obligatie-uitgifte met een looptijd van 10 jaar.

Vorige maand trok Griekenland al met een 5-jaarsobligatie richting de markt en haalde daarbij €2,5 miljard op. Ratingbureau Moody’s trok afgelopen vrijdag de kredietrating op van B3 tot B1. Ze wees daarvoor o.a. naar de hervormingspolitiek die stilaan vruchten afwerpt. Het signaal voor de Griekse schatkist om zich opnieuw richting de kapitaalmarkten te wenden. Voor premier Tsipras, die volgens recente polls niet zal worden herverkozen tijdens de nationale verkiezingen later dit jaar, geldt dit als het bewijs dat het land de zwarte bladzijde stilaan kan omdraaien. Maar is dit wel zo?

Economisch gezien doet Griekenland het momenteel inderdaad lang niet slecht. De economie groeit al zes kwartalen op rij en de werkloosheid daalt traag maar gestaag van 28% (piek) tot 18.5%. Sinds de crisis ongemeen hard toesloeg, onderging de Griekse bevolking echter een welvaartsverlies van 25%. Daar is het voorlopig amper van hersteld. De totale staatsschuld bedraagt nog steeds meer dan 180% van het BBP en Griekenland is daarmee nog altijd de slechtste leerling van de Europese klas. De Griekse schuldenberg wordt pas tegen 2060 geacht tot 100% van het BBP te convergeren. Die hypothese rust evenwel op optimistische veronderstellingen: een begrotingsoverschot van 3.4% in de komende 10 jaar en vanaf dan een overschot van 2.2%. Een lichte overschatting van de cijfers of een nieuwe (politieke of economische) crisis gooien die berekening al snel uit koers. Griekenland heeft dus nog een lange weg te gaan.

De Griekse kredietrisicopremie bovenop de (veilige) Duitse 10-jaarsrente bedroeg op het hoogtepunt van de crisis meer dan 3500 basispunten. Sindsdien herstelde Griekenland zich mede door de diverse steun- en besparingsprogramma’s. Het ECB- beleid en de kredietupgrade van Moody’s afgelopen vrijdag stuurde de Griekse 10-jaarsrente naar haar laagste niveau sinds begin 2006. Griekenland trekt dus aan pre-crisis niveaus naar de schuldenmarkt. Dat is vooral te danken aan het gunstige profiel van de uitstaande schuld. Het leeuwendeel is verschuldigd aan de ‘Trojka’ en beslaat looptijden waarvan de vervaldag verder in de toekomst ligt dan de vervaldagen van de nieuwe obligatie-uitgiftes. De markt gaat er daardoor vanuit dat er voldoende afbetalingscapaciteit aanwezig is.
 

Figuur - Griekse 10-jaarsrente zakt naar haar laagste niveau sinds 2006

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.