Zloty profiteert niet van fiscale stimulus

Marktrapport

Veel landen/regio’s vragen zich af hoe een dreigende groeivertraging het hoofd te bieden. De meeste centrale bankiers geven aan dat hun instrumentarium nog niet is uitgeput. Ze kunnen het beleid nog steeds versoepelen indien nodig. Vraag is of dit realistisch is in regio’s zoals de E(M)U of Japan waar men al een hele tijd vecht tegen de neveneffecten van de extreem lage rentes. Een nieuwe ronde stimulering van de economie moet dan ook waarschijnlijk uit fiscale hoek komen. Dat is echter niet evident. Sommige landen willen wel (Italië) maar hebben de budgettaire ruimte niet. Andere zouden het kunnen maar geven de voorkeur aan fiscale orthodoxie (Duitsland). Voor de VS kan je dan weer de vraag stellen of de fiscale stimulus vorig jaar vanuit economisch en budgettair perspectief wel nodig/wenselijk was. Alle vergelijkingen lopen mank, maar Polen bevindt zich in een ietwat gelijkaardig situatie zoals de VS.

Volgens de recentste schatting van de Europese Commissie groeide de Poolse economie 5.1% in 2018. Voor dit en volgende jaar wordt een groeivertraging verwacht. KBC rekent op een groeivertraging tot 3.3% dit jaar en 3.2% volgend jaar. De Poolse centrale bank (NBP) brengt volgende week een update van haar verwachtingen. Hoe dan ook, voor regering van de PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid) is dit voldoende om het fiscaal arsenaal opnieuw te openen. Het feit dat de partij haar populariteit ziet afbrokkelen met Europese verkiezingen (mei) en parlementsverkiezingen (najaar) in het vooruitzicht, speelt zeker mee. Dit weekend kondigde premier Morawiecki een uitgebreid fiscaal pakket van PLN 40 mld aan. Het plan voorziet een verhoging van de pensioenen, subsidies voor gezinnen, een belastingvermindering voor jonge werknemers en bijkomende investeringen in infrastructuur.

De marktreactie op de aangekondigde maatregelen was verdeeld. Vooral de lange rente steeg aanzienlijk. De rentestijging op de kortere looptijden bleef beperkt en ook de Poolse zloty kon niet of nauwelijks profiteren. De economische theorie suggereert nochtans dat een forse fiscale versoepeling ‘ceteris paribus’ wat tegengewicht mag krijgen van een minder gul monetair beleid. Dat geldt echter niet in Polen.
Ondanks de sterke groei en aanzienlijke loonstijgingen (orde van grootte van 7.5%) bleef de Poolse inflatie in 2018 vlot beneden de 2.5% doelstelling van de Poolse centrale Bank (0.9% j/j in januari). De lagere olieprijs en een aantal technische factoren speelden hier mee. De NBP is altijd al afkerig geweest van acties die de groei ‘onnodig’ kunnen afremmen. De lage inflatie geeft de NBP het perfecte ‘excuus’ om de beleidsrente (1.5%) laag te houden. Op de beleidsvergadering van begin februari gaf de Poolse centrale bank dan ook aan dat de kans op een renteverhoging verder afnam (2020 of later?). In een context van globale groeivertraging en relatief lage inflatie vroegen sommige investeerders zich recent af of de NBP het debat over een renteverlaging niet zou heropenen! Dat lijkt gezien het nieuwe fiscale pakket niet langer aan de orde. De (wissel)markt concludeert waarschijnlijk terecht dat rentesteun voor de Poolse zloty nog steeds iets heeft van ‘wachten op Godot’. In een context van algemene groei-onzekerheid blijft het onwaarschijnlijk dat de NBP het voortouw neemt om de rente te verhogen. We anticiperen voorlopig niet op een snel herstel van de zloty.
 

Figuur - EUR/PLN: zloty heeft nog steeds geen uitzicht op rentesteun ondanks uitgebreid fiscaal pakket

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?

VS en EU kruisen opnieuw de degens

VS en EU kruisen opnieuw de degens
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.