Een stabiele yuan? Niet zo onschuldig als het lijkt…!

Marktrapport

Het gonst van de geruchten over vooruitging in de handelsgesprekken tussen de VS en China. Eén van de onderwerpen die besproken worden, trok onze aandacht: de munt. De VS zou China vragen om in één richting in te grijpen op de wisselmarkt. China moet voorkomen dat de yuan verzwakt. Tussenkomen bij een eventuele versterking hoeft niet. De vraag van de Amerikanen om te interveniëren in de wisselmarkt is op zijn minst opvallend. We peilen naar mogelijke gevolgen.

De VS en andere landen porren China al lang aan om de waardering van de yuan over te laten aan de vrije markt. De voorbije jaren is China goed opgeschoven in die richting. De yuan volgt al enige tijd vrij goed de algemene FX-trends, in casu de algemene USD beweging. Iedereen heeft daar voordeel bij. In China paste de aanpak in het streven naar een nadruk op de binnenlandse vraag en om minder afhankelijk te worden van de export. Het is ook een voorwaarde om de yuan (en dus China) een grotere rol te laten spelen in het internationaal financieel systeem (betalingsverkeer, reservemunt). De ‘rest van de wereld’ hoefde zich minder zorgen te maken over het nadeel van een artificieel zwakke yuan. Goed voor iedereen dus, zou je denken. Toch denkt de Trump-administratie er anders over…

Vooreerst wil de VS niet dat China de yuan verzwakt als ‘vergelding’ voor de invoertarieven op Chinese goederen. Dat zou het competitief voordeel voor Amerikaanse bedrijven uithollen. De beperking van de daling van de yuan maakt ook deel uit een langetermijnstrategie. De VS kan/zal de ’resultaten’ van selectieve interventies in rekening nemen in een soort permanente evaluatie van een eventueel handelsakkoord. Die bepaalt of, en zo ja, welke tarieven worden toegepast op Chinese invoer. Een stok achter de deur. De Amerikaanse aanpak gaat uiteraard in tegen het (Amerikaans) pleidooi dat iedereen zich aan de regels van een vrije, niet-gemanipuleerde handel moet houden. Dat pleidooi voor een vrije markt is nu dus ondergeschikt aan het ‘America first’ principe. De uitkomst van dit debat kan op termijn grote gevolgen hebben.

Zo gaat een stabiele munt moeilijk samen met vrije kapitaalstromen. Die kunnen immers leiden tot bewegingen in twee richtingen, in casu voor de yuan. De vraag naar een stabiele yuan staat dus haaks op de vraag voor een vrijmaking van de Chinese kapitaalmarkt. Een mogelijk ander gevolg: als China intervenieert om de yuan de verstevigen, koopt de Chinese centrale bank yuan en verkoopt ze deviezenreserves, vooral USD. Dat leidt in principe tot een zwakkere dollar. Het betekent verder dat één van de grootste investeerders in Amerikaans overheidspapier zijn portefeuille zal afbouwen, juist op het ogenblik dat de Amerikaanse schatkist heel veel papier moet slijten om het fors oplopend overheidstekort te financieren. Schieten de VS zichzelf in de voet met het risico op hogere rentes? Een relatief ‘stabiele’ yuan tegen de dollar betekent waarschijnlijk dat de Chinese munt (zoals vele andere munten uit opkomende markten) tegen de euro grotendeels de USD trend zal volgen. De dollar noteert nu relatief sterk. Als de US dollar in de toekomst naar een lager eventwichtsniveau evolueert, is de kans groot dat het overgrote deel van de ‘tegengestelde’ appreciatie bij de euro terecht komt! Voorlopig is dit niet meer dan hypothetisch denken op basis van losse geruchten. Toch zetten we dit onderwerp (‘yuan manipulatie’) hoog op ons lijstje van risico’s met potentieel grote gevolgen voor de economie en voor markten.
 

Figuur - USD/CNY: yuan verstevigt lichtjes op geruchten over ‘eenzijdige’ interventies, maar er is meer…

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.