EUR/USD zakt door het ijs

Marktrapport

Met uitzondering van een herpositionering in het voordeel van dollar en weg van de euro in mei, evolueerde EUR/USD dit jaar meestal zijwaarts. De beweging/volatiliteit was meestal ook relatief beperkt. Dat verhaal van zijwaartse handel komt vanmorgen echter onder druk. EUR/USD viel uit de 1.13/1.18 handelsband van de voorbije maanden.

Er was niet onmiddellijk groot nieuws achter deze beweging. Het is een verhaal van ‘de weg van de minste weerstand’. Het draaiboek voor dollar in het algemeen en voor EUR/USD in het bijzonder ligt al even vast. De VS economie groeit meer dan sterk genoeg. Ze krijgt nog steeds (onnodige) rugwind van het gulle fiscale beleid van de regering Trump. In die context is het ‘de taak’ van de Fed om tegengas te geven. Powell en Co trekken de rente gestaag op richting ‘neurtaal’ of zelfs naar licht restrictief, tot spijt van president Trump. De verkrapping van de monetaire condities door de belangrijkste centrale bank van de wereld haalde de markten dit jaar al enkele keren uit hun comfortzone. Zo kregen de beurzen ‘opstootjes van hoogtevrees’ en opkomende landen met relatief veel USD schuld kwamen onder druk van de sterkere USD en hogere USD-rentes. Sommigen hoopten recent misschien dat die ‘neveneffecten’ van de verkrapping de Fed voorzichtiger zouden maken, maar daar was in het beleidscommuniqué van vorige week weinig van te merken. Voorlopig doen Powell en Co rustig verder. Ondertussen loopt het renteverschil tussen de VS en veel andere ontwikkelde economieën op tot historische piek-niveaus. Zo bedraagt het 2-j renteverschil tussen de VS en Duitsland meer dan 3.5%. Dit is geen verrassing en de meeste investeerders hebben ondertussen voldoende dollars aan boord om te participeren aan de Amerikaanse groei en te profiteren van de hogere rente. Wie echter winst nam, of dacht te moeten anticiperen op een correctie van de dollar, beleefde daar tot nu weinig plezier aan. Zo was een verdeeld Congres na de Amerikaanse ‘mid-terms’ vorige week opnieuw geen voldoende reden om de dollar uit koers te slaan. Naarmate de VS-economie meer ‘laat-cyclisch’ wordt, is enige voorzichtigheid in verband met USD-long posities aangewezen. Anderzijds maken de centrale banken van de meeste andere industriële landen (de ECB op kop) weinig haast om de Fed te volgen in haar monetaire normalisatie. Ook dit is geen verrassing en grotendeels verdisconteerd in de rentemarkt. Je krijg wel een forse rentekost gepresenteerd wanneer je via USD-short-posities toch anticipeert op een aanpassing in de relatieve monetaire balans tussen de Fed en bij voorbeeld de ECB. Bovendien nodigde het economische en politieke verhaal in Europa recent ook niet uit om te anticiperen op renteactie van de ECB voor september volgend jaar. In tegendeel.

Samengevat: er is misschien geen ‘nieuw nieuws’ om de beuk in EUR/USD vanmorgen uit te leggen. Wie recent tegen het USD positieve nieuws/trend inroeide heeft daar weinig plezier aan beleefd en iedere dag ‘USD-short’ kost veel geld. Een aantal USD-shorts hebben blijkbaar de handdoek in de ring gegooid na de Fed-vergadering van vorige week. De breuk vanmorgen van het 1.13 steunniveau zorgde voor een logisch verstelling omdat heel wat investeerders stop-loss bescherming hadden ingebouwd beneden het vorige jaardieptepunt. Tot nader bericht zien we deze beweging vooral als ingegeven door technische factoren. We trekken dan ook geen al te grote conclusies op lange termijn. Toch is de beweging een zoveelste illustratie dat de cyclische ‘uittopping’ van de dollar een proces van lange adem is, ondanks de risico’s die zich op lagere termijn aftekenen voor de Amerikaanse economie (oplopende schulden, extern en fiscaal tekort). Voorlopig gaan we er vanuit dat EUR/USD zich in de 1.10/1.15 band nestelt. Het korte-termijn-momentum suggereert wel dat een test van de benedenkant van dit kanaal op korte termijn minder moeite kost dan een test van de bovenkant. Voor dat laatste moeten waarschijnlijk ook eerst een aantal Europese obstakels van de baan (Italië, Brexit….). 1.1187 (62 % van de 1.0341/1.2555) is de eerstvolgende technische steunzone.
 

Figuur - EUR/USD valt uit 1.13/1.18 handelsband.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.