EUR/USD nadert belangrijke steunzone!

Marktrapport

Je kan er niet omheen. De euro heeft het moeilijk en de prijsbeweging deze week suggereert dat die moeilijke periode niet ‘zomaar’ voorbij zal gaan. De EUR/USD combinatie is stevig terug gevallen in het MT-kanaal van 1.16/1.12. De bodem komt in zicht en een breuk zou technisch significant zijn. Een update.

Een maand geleden lagen de kaarten nog anders. Toen zag het er even naar uit dat EUR/USD afstevende op de bovenkant van het vermelde kanaal. Dat was deels omdat de markt ‘voelde’ dat de Fed een bocht voorbereidde. Die bocht kwam er op de Fed-vergadering van januari. Voor de EMU economie eindigde 2018 in mineur, ook voor locomotief Duitsland. Volgens prominente Europese instellingen, waaronder de ECB en de BundesBank, speelden vooral tijdelijke elementen zoals een ‘reboot’ van de Duitse autosector. In Europa is er zelden een periode zonder ‘politiek’ eventrisico. Het belangrijkste, Italië, leek echter onder controle. De EU en Italië dreven de discussie over de begroting niet op de spits. Bovendien toonden obligatiebeleggers meer dan degelijke appetijt om grote blokken langlopende Italiaanse obligaties aan boord te nemen, zelfs al is de ECB veel minder aanwezig in de obligatiemarkt. Vorig jaar was de kredietonzekerheid over Italië een significant negatieve factor voor de euro (negatieve correlatie EUR/USD en oplopende Italiaanse spread). Die negatieve dynamiek herhaalt zich tot nader bericht niet.

Op 30 januari bracht de Fed duidelijkheid. De normalisatie van het Amerikaanse monetaire beleid wordt grotendeels ‘on hold’ gezet. De Fed wil duidelijkheid over een reeks onzekerheden, waaronder de handel met China en de impact van de globale groeivertraging op de Amerikaanse economie. De dollar verzwakte (tegen de euro) na de Fed-beslissing, maar de beweging duurde minder dan een halve dag! De dollar heeft tot nader bericht geen uitzicht op bijkomende rentesteun, maar hoe zit het met de relatieve positionering tegenover de euro? Zowel de harde EMU data als de voorlopende indicatoren geven aan dat de veronderstelde ‘tijdelijke’ terugval in Europa (inclusief Duitsland en Italië), toch wel een zeer ‘langgerekte tijdelijk’ aan het worden is. De ECB ziet nu ook meer risico’s en dalende inflatieverwachtingen stellen de case voor een ECB renteverhoging later dit jaar steeds meer in vraag.

Ondanks alle ‘gloom en doom’ zijn er nog positieve aspecten voor het Europees groeiverhaal. De monetaire context blijft stimulerend en de lage werkloosheid en voorzichtige loonstijging ondersteunen de binnenlandse vraag. Ook de lagere olieprijs creëert bestedingsruimte. Anderzijds wordt steeds duidelijker dat de open Europese economie de internationale handelsspanningen sneller voelt dan de meer gesloten Amerikaans economie. We behouden de werkhypothese dat de positieve binnenlandse factoren later dit jaar de bovenhand kunnen nemen en dat de ECB als het enigszins kan, minstens af wil van de negatieve beleidsrentes. Op korte termijn zijn de rente en de wisselmarkt echter in een fase aanbeland van ‘eerst zien en daarna geloven’. Concreet moeten eerst een aantal ‘hot topics’ worden afgevinkt. De handelsoorlog tussen China en de VS moet blijvend bekoelen en Trump mag het handelsconflict ook niet verleggen naar Europa. Last but not least, er moeten snel signalen komen dat het met de Europese economie niet verder bergaf gaat. EUR/USD bevindt zich kort bij belangrijke steun van 1.1216 (Nov low)/1.1187 (61% retracement). Zonder positieve verrassingen zal EUR/USD het moeilijk hebben om op korte termijn niet benden deze steun weg te glijden.
 

Figuur - EUR/USD test belangrijke steunzone. Beter nieuws is dringend nodig om een breuk te voorkomen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.