Tsjechische centrale bank mee aan de zijlijn

Marktrapport

De Tsjechische centrale bank (CNB) zet zich langer aan de zijlijn. Ze hield de beleidsrente een tweede vergadering op rij onveranderd op 1.75%. Twee van de zeven beleidsmarkers stemden voor een voortzetting van de monetaire verstrakkingscyclus, maar de meerderheid sluit zich aan bij de bocht die centrale bankiers op globaal niveau namen begin 2019. Op korte termijn wil ze vooral voorzichtigheid inbouwen en een afwachtende houding aannemen. De CNB voelt zich geruggesteund door de monetaire verstrakking die ze, in tegenstelling tot anderen, al heeft doorgevoerd. Na het verlaten van de “bodembescherming” in EUR/CZK 27 (wisselkoersinterventies om CZK-appreciatie te voorkomen) in april 2017 werd de beleidsrente stelstelmatig verhoogd van 0.05% tot 1.75%.

Better safe than sorry

De CNB blijft voorlopig positief over de (binnenlandse) groei. De Tsjechische gezinnen doen een grote duit in het zakje via consumptie. Krapte op de arbeidsmarkt zorgde voor stevige loonstijgingen en een hoger beschikbaar inkomen. Bij de externe groei plaatst de centrale bank wel vraagtekens. De groeivertraging in de belangrijkste handelspartner Duitsland, de uitkomst van het brexitproces en toenemend protectionisme staan op de Tsjechische radar. De centrale bank verlaagde haar groeivooruitzichten in het nieuwe inflatierapport van 3.3% tot 2.9% dit jaar en van 3.3% tot 3% volgend jaar. De inflatievooruitzichten zijn nagenoeg dezelfde als in november. De CNB stelt een inflatiepeil van 2% voorop, in lijn met de inflatiedoelstelling, eind volgend jaar.

De belangrijkste uiting van onzekerheid over de economische toekomst kwam via de verwachtingen omtrent de beleidsrente. In november verwachtte de CNB een beleidsrente van 2.4% eind 2019. In het nieuwe inflatierapport is dat 1.85%. Eind 2020 staat de prognose op 1.80% De CNB vertelt de markt eigenlijk dat er dit jaar/deze cyclus geen renteverhogingen zullen komen in haar “basisscenario”. Gouverneur Rusnok liet op de persconferentie achteraf iets meer ruimte. Hij schat het aantal renteverhogingen in 2019 in tussen 0 en 2. Voorlopig is de CNB vooral gevoelig aan inflatie. Als die sneller stijgt dan verwacht, zal de centrale bank reageren. Dat kan bijvoorbeeld als de binnenlandse inflatoire druk sterker is dan de disinflatoire uit de euro zone. Of bijvoorbeeld als de Tsjechische kroon zwakker is dan de CNB verwacht. Vorig jaar was dat de katalysator van het strakke tempo van renteverhogingen. De CNB zet een stijging van CZK voorop richting gemiddeld 24.5 in het laatste kwartaal van 2019 en 24.1 in het laatste kwartaal van 2020.

Rusnok en co willen duidelijk dat de internationale mist optrekt om de impact op de binnenlandse economie in te schatten. Zwakke exportorders in de industriële productiecijfers van december zijn een eerste teken aan de wand. Concreet denken we dat de CNB minstens tot na de zomer uitgespeeld is. De Tsjechische kroon stond onder lichte verkoopdruk in de aanloop naar de beleidsvergadering, maar gaf achteraf geen extra terrein prijs. In de 1e jaarhelft verwachten we zijwaartse handel in EUR/CZK, grosso modo tussen 25.50 en 26.20. Naar het einde van het jaar toe denken we dat de kroon opnieuw de bovenhand zal nemen met een daling van EUR/CZK richting 25.00.
 

Figuur - EUR/CZK: Stabiel in H1 2019, maar nieuwe CZK-appreciatie in H2?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.