BOJ de facto uitgespeeld?

Marktrapport

De Bank of Japan (BoJ) hield het monetaire beleid gisteren onveranderd. Dat beleid bestaat ondertussen uit een kluwen aan maatregelen. De beleidsrente blijft -0.1%. Via het aankopen van vooral overheidsobligaties wil de BoJ de geldhoeveelheid verhogen a rato van JPY 80 000 mld per jaar. Tenslotte houdt de BoJ de 10-j overheidsrente nabij 0.0%.

De BoJ tracht de inflatie richting de 2.0%-doelstelling te brengen en ‘hoopt’ ook dat de inflatieverwachtingen van de economische actoren zich instellen op een van 2%. Daar slaagt de BoJ ‘voorlopig’ niet in. Erger, de BoJ stelde haar inflatievooruitzichten nog maar eens neerwaarts bij. Ze verlaagde de inflatieverwachting voor het fiscale jaar 2019 van 1.4% tot 0.9%. In 2020 ziet de BoJ de inflatie wel opnieuw op 1.4%. De vooruitzichten zijn gecorrigeerd voor een geplande BTW-verhoging in oktober en voor andere fiscale maatregelen die de inflatie éénmalige beïnvloeden. Bij de lezing van de analyse van de BoJ overvalt je toch een gevoel van onmacht. De centrale bank voert een hele reeks argumenten aan waarom de inflatie naar 2.0% zal (of is het ‘moet’) stijgen, maar gaat dat wel lukken?

Om te beginnen is er de groei. De BoJ verwacht voor de periode 2019/2020 een groei van iets beneden 1.0%. Dat lijkt laag, maar is niet slecht voor een economie die boven haar capaciteitsgrenzen zit en vecht tegen een forse vergrijzing. De BoJ stelt vast dat die krappe capaciteit tot nu onvoldoende is om inflatie te creëren. De lange periode van lage inflatie maakt werkgevers terughoudend om hogere lonen te geven en werknemers vinden dat relatief OK. Door die lage inflatie behielden ze in het verleden hun koopkracht. Met andere woorden: de inflatieverwachtingen hebben zich op een laag niveau genesteld. De BoJ geeft zelf ook toe dat dit een verhaal wordt van ‘eerst zien en past daarna geloven’. Zo lang de Japanners geen inflatie zien, gaan ze er niet in geloven. De huidige daling van de olieprijs (die op zich goed is voor Japan) en de neerwaartse bijstelling door de BoJ helpen hier niet. Inflatie in Japan, het blijft voorlopig een ‘self-destroying prophecy’. Toch kan de BoJ niet anders dan volhouden dat de hoge capaciteitsbezetting ‘op termijn’ tot inflatie zal leiden. Als dat niet het geval is, moet ze in principe het beleid verder versoepelen. Daar knelt het schoentje. De mogelijkheden zijn zo goed als uitgeput of zorgen voor ongewenste neveneffecten. Zo wil bank de rente laag houden om de inflatie aan te wakkeren, maar de financiële sector (en pensioenfondsen) smeken al lang om een steilere rentecurve om hun rendabiliteit te vrijwaren. De twee zijn moeilijk te verzoenen. De BoJ koopt ook aandelen en vastgoed gerelateerde producten. Maar is het op termijn een goede zaak is dat ze onrechtstreeks een belangrijke aandeelhouder wordt in veel bedrijven? Sommigen binnen de BoJ willen zelfs eerder de extreme kantjes van dit uiterst soepel beleid afzwakken. Het marginaal nut zeer wordt zeer klein. De lage inflatie laat dat echter niet toe omdat de BoJ dan de facto moet toegeven dat haar beleid niet (meer) werkt.

De yen verzwakte gisteren even op de lagere inflatievooruitzichten. Op dit ogenblik is het beleid van de BoJ echter nauwelijks een factor van belang voor de dag-aan-dagbewegingen van de yen. De yen is en blijft in de eerste plaats een barometer voor risicosentiment. In tweede orde spelen vooral de renteontwikkelingen in de VS (en in minder mate relatieve verwachtingen over het ECB-beleid). Als het risicosentiment wat minder scherp wordt na de sell-off van eind vorig jaar, kan dat de yen de wind wat verder uit de zeilen nemen, zeker tegen de euro.
 

Figuur - EUR/JPY: yen in rustiger vaarwater na risk-off rally.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.