Bank of Canada in het zog van de Fed

Marktrapport

Nu de Amerikaanse centrale bank zich alsmaar gematigder opstelt omtrent de voortzetting van de verstrakkingscyclus, volgt nu ook de Canadese centrale bank dat voorbeeld. De Bank of Canada (BoC) hield gisteren de beleidsrente ongewijzigd en gaf mee minder gehaast te zijn om de rentes verder te verhogen. De val in olieprijzen wordt daarbij als voornaamste reden aangeduid.

De Bank of Canada liet gisteren haar beleidsrente ongewijzigd op 1.75%. Een verrassing was dat niet. Sinds de BoC de opwaartse rentecyclus inzette in 2017, verhoogde ze de beleidsrente al vijf keer. Dat de centrale bank nu pauzeert heeft vooral te maken met de (te) lage olieprijzen. Volgens de bank heeft de val in olieprijzen een sterke impact op de Canadese groei. De bank stelde haar economische vooruitzichten neerwaarts bij en voorspelt voor 2019 nu slechts een groei van 1.7%, fors lager dan de 2.1% projectie van de beleidsvergadering in oktober vorig jaar. Toen suggereerde gouverneur Stephen Poloz nog een versnelling van de opwaartse rentecyclus en zag hij de neutrale rente (2,5%-3,5%) niet als eindpunt. Met de pauze volgt ze het voorbeeld van de Amerikaanse centrale bank. Sinds de renteverhoging van de Federal Reserve eind december stelden diverse gouverneurs, waaronder voorzitter Powell, zich opvallend gematigder op. Enige verschil met Canada is dat de vrees voor een globale groeivertraging, gesteund door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, daar extra doorweegt. Ook Canada erkent dit gevaar, al wijst ze toch vooral naar de dalende olieprijzen als grote boosdoener.

Toch deed de BoC haar best om een positieve toon aan te houden. Ze benadrukte de tijdelijke aard van de economische vertraging en voorspelt voor 2020 opnieuw een heropleving van de groei tot een bovengemiddeld niveau van 2.1%. De economie blijft sterk presteren dankzij een stijgende tewerkstelling en de werkloosheidsgraad bevindt zich op het laagste punt in 40 jaar. Een zwakkere Canadese dollar, het nieuwe handelsakkoord met de VS en Mexico en fiscale maatregelen van de Canadese overheid zorgen ervoor dat de BoC de toekomst positief blijft inschatten. Ze voorziet een stijging van de export en van investeringen in de industrieën niet gerelateerd aan de energiesector. Gouverneur Poloz bevestigde dat de rente in de toekomst richting neutraal moet evolueren, al bouwde hij enige voorzichtigheid in de ‘forward guidance’ in.

De Canadese dollar won licht terrein na de BoC beleidsvergadering. De stijging was wel deels te danken aan een verdere heropleving van de olieprijzen. Dat herstel zorgde voor een stevige comeback van de loonie sinds het einde van vorig jaar. Toen noteerde USD/CAD meer dan 1.36. Sinds de jaarwisseling zakte het muntenpaar tot 1.32. BoC gouverneur Poloz bevindt zich eerder aan de orthodoxe, ‘hawkish’ kant van het spectrum van centrale bankiers. Een verderzetting van de beleidsverstrakking op iets langere termijn blijft mogelijk. Als de opwaartse trend in de olieprijs aanhoudt, is een terugkeer van USD/CAD onder 1.30 best mogelijk.
 

Figuur - Bank of Canada in het zog van de Fed

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.