Powell neemt verbale bocht

Marktrapport

De Kerstman bleek vrijdag nog niet uitgedeeld. De bebaarde man trakteerde de markten op een rist positieve data en nieuwsberichten. De beurzen en (Amerikaanse) rentes herbeleefden de tweede kerstdag en stegen respectievelijk tot meer dan 4% en met 10 à 15 basispunten. Behalve hernieuwde hoop op een doorbraak in het Amerikaans-Chinees handelsconflict en bijkomende monetaire stimuli in China, zorgden het Amerikaans banenrapport (‘payrolls’) gevolgd door een softe(re) Powell voor een spectaculair herstel op de financiële markten.

De Amerikaanse arbeidstrein raasde in december aan een rotvaart voort. Er kwamen maar liefst 312 000 nieuwe jobs bij. De markt hoopte op een toename van 184 000. Bovendien genoten de matige maand november en de al sterke maand oktober een opwaartse herziening. Vooral de tewerkstelling in de bouw- en vrijetijdssector, het hotelwezen en onderwijs nam fors toe. De werkloosheidsgraad kroop lichtjes hoger van het 50-jarig laagtepunt (3.7%) tot een nog steeds indrukwekkende 3.9%. Die stijging is grotendeels het gevolg van een gestaag toenemende participatiegraad (tot 63.1%). Allicht lokken de aantrekkelijke uurlonen steeds meer mensen richting arbeidsmarkt. In december steeg het gemiddelde loon met 3.2% j/j, een evenaring van de cyclische top in oktober.

Toch hield de markt zich na de sterke cijfers nog even gedeisd. Ze hoopte op een spreekwoordelijke “go” van Powell tijdens een gezamenlijk interview met zijn voorgangers Yellen en Bernanke. De huidige Fed-voorzitter liet zich weinig origineel uit over de economie. Hij verdedigde zijn optimistische visie en verwelkomde het zopas vrijgegeven arbeidsrapport. Maar op gebied van het monetair beleid bracht Powell wél enkele belangrijke nuances aan. Waar hij in december nog volop de kaart trok van verdere (en in de ogen van de markt te veel) normalisatie, suggereerde Powell een veel flexibelere Fed. Het verhogen van de rentevoeten én de balansafwikkeling gebeurt niet op automatische piloot, maar wel in functie van de economische realiteit. Recent maakten de markten Powell de neerwaartse economische risico’s pijnlijk duidelijk. Met zijn verbale bocht komt Powell minstens deels tegemoet aan de verzuchtingen van beleggers. Een nieuwe indicatie over die economische realiteit krijgen we overigens later vandaag. Een negatieve verrassing van het Amerikaans bedrijfsvertrouwen in de dienstensector is in navolging van de verwerkende nijverheid waarschijnlijk.

Voor de dollar betekenden het fenomenale banenrapport en een soepelere Fed een wispelturige handelsdag. De greenback wisselde tussen winst en verlies en sloot uiteindelijk quasi stabiel nabij EUR/USD 1.14. Het paar is ondanks het fragiel risicosentiment momenteel opwaarts georiënteerd. We menen dat Powell’s flexibiliteit de toon voor de dollar minstens voor de korte termijn zet. Als het ISM-vertrouwen straks tegenvalt, behoort een test van 1.15 tot de mogelijkheden.
 

Figuur - EUR/USD: krijgen we vandaag nog een test van 1.15?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.