Norges Bank ziet enkel hogere beleidsrente

Marktrapport

Gouverneurs van verschillende centrale banken roepen vandaag de troepen bijeen. Vanmiddag komt de Bank of England virtueel samen. Vanmorgen passeerden de Zwitserse centrale bank (SNB) en de Norges Bank al de revue. We richten de schijnwerpers even op die laatste twee.

SNB blijft bereid te interveniëren

De Zwitserse beleidsrente bedraagt al sinds begin 2015 -0,75% en daar kwam vanmorgen geen verandering in. De SNB behoudt het uiterst soepel monetair beleid om de zwaar getroffen economie te stutten. Zwitserland wordt niet alleen getroffen door de interne lockdown maar ook door die van haar belangrijkste handelspartners. De centrale bank verwacht een krimp van 6% voor dit jaar door de bijzonder zwakke eerste jaarhelft. Inflatie blijft waarschijnlijk negatief, zowel dit als volgend jaar (-0.7% en -0.2%). Dankzij de verdere versoepeling van de quarantainemaatregelen kan de economie fors herstellen vanaf het derde kwartaal. De SNB veronderstelt daarbij wel dat een tweede golf van het coronavirus kan worden vermeden. Behalve de algemene lockdown en de zwakke private consumptie, weegt ook de aanhoudend sterke Zwitserse frank door. De SNB greep de afgelopen maanden fors in op de wisselmarkt om een verdere appreciatie van de munt te voorkomen. Het tempo stabiliseerde de afgelopen weken. Dat gebeurde in lijn met de versteviging van EUR/CHF (sterke euro) van 1,05 (bodemkoers voor SNB) richting 1,09 aan het begin van deze maand. De SNB blijft wel bereid om forser in de “sterk gewaardeerde frank” te interveniëren indien nodig. Momenteel noteert het paar aan 1,067. Toch is een onmiddellijke terugkeer naar 1,05 volgens ons niet aan de orde voor zover het constructieve (euro)momentum behouden blijft.

Norges Bank behoudt nulrente

De Norges Bank hield alles bij het oude. De beleidsrente bedraagt er 0% en dat zal de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. Ze zal zich in ieder geval niet wagen aan het negatieve rente-experiment, dat is duidelijk. De Norges Bank ziet in de (verre) toekomst enkel een hogere beleidsrente. Dat gebeurt in functie van het economisch herstel waarvan het sneller dan verwacht de eerste signalen ziet. Ze trok de groeiverwachtingen op van -5,2% tot -3,5% voor dit jaar en van 3% tot 3,7% voor 2021. De centrale bank maakt ook melding van financiële stabiliteitsrisico’s als gevolg van de uiterst lage rente. Dat trekt de aandacht in een context waarbij de meeste andere centrale banken uitsluitend de aandacht richten op de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Uiteraard duidt de Norges Bank het risico van een opflakkering van het coronavirus aan die het land langer in een recessie kunnen houden. Toch is ze met deze eerder gebalanceerde toon (voorlopig althans) een buitenbeentje in het monetaire landschap. De Noorse kroon had al een bijzonder sterke rit achter de rug maar botste recent op wat weerstand rond EUR/NOK 10,50. De munt pikte de afgelopen dagen de draad weer op en schakelt na de Norges Bank een tandje bij. EUR/NOK noteert in de buurt van 10,64.
 

EUR/NOK: Noorse kroon pikt de draad terug op, vandaag dankzij gebalanceerde Norges Bank.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.