BoC en RBA trekken optimistische kaart

Marktrapport

Voor de meeste beleggers behoort de coronapandemie al een tijdje tot het verleden. Dat is met name zichtbaar in de aandelenmarkten. Maar behalve de financiële markten, uiten ook de centrale banken zich almaar optimistischer. Dinsdag kwam de Reserve Bank of Australië (RBA) virtueel samen. Gisteren viel de Bank of Canada (BoC) te beurt. We lichten even toe.

Tijdens de eerste beleidsvergadering onder kersvers voorzitter Macklem hield de BoC de beleidsrente stabiel op 0,25%. Het bijhorend perscommuniqué leest opvallend positief. Ja, het coronavirus zorgde voor een ongezien jobverlies van bijna 2 miljoen in april maar de BoC denkt dat de piek daarmee meteen bereikt is. Daarover weten we morgen meer. In ieder geval veronderstelt de BoC dat het pessimistisch groeiscenario vermeden is. De groei in kw1 van -2,1% kw/kw bevindt zich min of meer in het midden van de groeiverwachtingen. Voor kw2 verwacht de BoC een krimp tussen 10 en 20% kw/kw. De economie betaalt dan de volle prijs voor de massale sluiting van bedrijven en een scherpe investeringsterugval in de energiesector. Maar de doortastende fiscale en monetaire aanpak werpt vruchten af. Samen met de gefaseerde heropening en de remonte in de olie- en andere grondstofmarkten is zo de basis gelegd voor een herstel vanaf kw3. De BoC voelt zich zelfs comfortabel genoeg om sommige van de noodmaatregelen terug te schroeven in frequentie. Ze houdt wel een slag om de arm en zegt dat aan alle beleidsprogramma’s kan worden gesleuteld mocht dat nodig zijn. Die ‘verplichte’ nuance doet echter weinig afbreuk aan de overwegend optimistische ondertoon.

De Canadese dollar had gisteren niet zoveel aandacht voor de beleidsvergadering. Maar dat de markt net zoals de BoC denkt dat het ergste achter de rug is, blijkt duidelijk uit het eerdere koersverloop. Na de top midden maart in de buurt van 1,45, nestelde USD/CAD zich in een consoliderende driehoek rond 1,40. Het ongebreideld marktoptimisme duwde het paar daar langs de onderzijde uit tot de nieuwe weerstand nabij 1,35. Bij een volgehouden breuk lager, zou het koppel opnieuw in de zijwaartse 1,30/35-handelsband van 2019 belanden. Stijgende olieprijzen (na een mogelijke OPEC-top deze week?) kunnen daarbij zeker helpen.

Nog kort even naar de RBA. Ook daar klonk men dinsdag (voorzichtig) optimistisch. Het coronavirus is onder controle en de restricties worden er sneller dan verwacht versoepeld. De economische krimp is daardoor mogelijk minder groot dan gedacht. Dat basisscenario ging (?) uit van een contractie van 10% voor de eerste helft van dit jaar en -6% voor het volledige jaar. Voorlopig morrelde ze wel niet aan de doelstelling voor de beleids- en driejaarsrente (0,25%). Daarvoor is de inflatie te laag en de (groei)onzekerheid te groot. Het verwachte herstel hangt bovendien in belangrijke mate af van de veerkracht van zowel consumenten als bedrijven. Massale fiscale en monetaire ondersteuning blijft daarom nog voor enige tijd nodig: lees de rente zal nog lang uiterst laag blijven.

De Australische dollar was dinsdag in uitstekende vorm, maar dat is eigenlijk al langer het geval. Na een korte pauze in mei, nam de Australische dollar de draad recent weer op, en hoe. Zowel tegen de euro als de Amerikaanse munt, noteert de Aussie aan pre-corona niveaus van resp. 1,62 en 0,69. Dat maakt de munt almaar vatbaarder voor een correctie. Toch kunnen een soepel monetair beleid, (buitenproportionele?) fiscale steun én de (assumptie van een) herstellende wereldeconomie de munt op korte tot middellange termijn sterk houden.
 

USD/CAD: Canadese dollar versterkte recent stevig. Volgehouden breuk beneden 1,35 laatste horde voor pre-coronaniveau.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.