EUR/USD gaat op zijn elan voort

Marktrapport

De ochtendpers leest vandaag mistroostig. Een Chinese boycot tegen Amerikaanse landbouwproducten onderstreept het spanningsveld tussen de VS en China, het gehypet medicijn van farmabedrijf Gilead tegen COVID-19 stelt teleur in de eerste grootschalige test en de sociale onrust in de VS neemt toe. President Trump dreigt ermee om het leger in te zetten om de orde te handhaven. Behalve het sociale aspect dreigen er ook economische en gezondheidsrisico’s. Het invoeren van een avondklok in vele steden is een extra barrière voor een moeizaam ontwakend economisch systeem. De ISM-vertrouwensindicator voor de verwerkende nijverheid (maand mei) steeg gisteren weliswaar van 41.5 tot 43.8, maar blijft ver beneden de grens tussen groei en contractie in de sector (50). Bovendien blijft de indicator sterk vertekend door de deelcomponent levertermijn, die hoog blijft omwille van een stroeve productieketting. Beelden van de massaprotesten tonen daarnaast dat social distancing alweer een begrip van het verleden is. Ze stellen de Amerikaanse bevolking bloot aan het risico van een tweede besmettingsgolf.

De beurzen halen vanochtend wederom de schouders op. De euro rouwt er niet om en gaat op zijn elan van vorige week door. EUR/USD breekt door de 1.1167 weerstandszone. Sinds het Frans-Duitse relancevoorstel voor de Europese economie, later geïncorporeerd in de blauwdruk van de Europese Commissie, is de eenheidsmunt en in mindere mate de Duitse/Europese rentes aan een mooie remonte begonnen. Een volgehouden breuk boven 1.1167 effent het pad richting 1.1250 en zelfs de 1.1495 top van begin maart. Algemene dollarzwakte speelt ook mee in de vergelijk. De handelsgewogen greenback verloor gisteren 98.27 steun en zakt vandaag zelfs beneden 97.84 (62% retracement van liquiditeitsgedreven rally in maart).

Behalve de andere Amerikaanse data die traditioneel in de eerste week van de maand gepubliceerd worden (ISM dienstensector, arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP en payrolls) gaat de aandacht naar de ECB-vergadering op donderdag. ECB-gouverneurs Villeroy en Schnabel braken vorige week een lans voor extra monetaire versoepeling. ECB-voorzitster Lagarde ging zover niet, maar liet tussen de lijnen verstaan dat de nieuwe economische vooruitzichten (-8% tot -12%) van de ECB de pessimistische kant van de brede initiële raming (-5% tot -12%) zullen opzoeken. De povere economische context zal de inflatievooruitzichten ook onderdrukken. Inflatie dreigt dit jaar niet boven 1% te stijgen. De negatieve impact van de vraagschok weegt minstens op korte termijn veel zwaarder door dan de invloed van de aanbodschok.

Concreet verwachten we dat de ECB het Pandemic Emergency Purchase Programme zal uitbreiden. Onder PEPP kan de ECB ten bedrage van €750 miljard obligaties aankopen. Daarvan is al 28% opgesoupeerd. Officieel klinkt het dat het programma minstens tot het einde van het jaar zal lopen. Aan het huidige tempo van aankopen haalt de ECB het einde van oktober niet. Dat timingaspect speelt ook een rol. Een PEPP-verhoging uitstellen tot na de zomer kan tot marktonzekerheid leiden over de paraatheid van de centrale bank. Het voorzichtigheidsprincipe indachtig pleit verder in het voordeel van snel ageren.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD neemt belangrijke technische horde

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.