Dromen tussen hoop en wanhoop

Marktrapport

Vanuit een marktperspectief eindigt 2018 in een anticlimax. De economische vooruitzichten verslechteren en de beurscorrecties zijn intussen aanzienlijk. Het jaar zette niettemin hoopvol aan. Na een sterk 2017 – qua evolutie zowat het spiegelbeeld van dit jaar – waren de verwachtingen hooggespannen. Bij de start van het jaar strookten die verwachtingen ook met de realiteit. Ondanks vele internationale onzekerheden wist de economie, met in haar kielzog de markten, goed te presteren. De risico’s van toen zijn nog altijd de stoorzenders van vandaag, in het bijzonder de brexit, de handelsoorlog, de internationale schuldenberg en de normalisatie van het monetair beleid.

Intussen draaien we volledig in risicomodus. De compromisovereenkomst over de Italiaanse begroting kan de gemoederen zelfs niet meer bedaren. Toch is die overeenkomst belangrijk, want ze toont aan dat er flexibiliteit zit in de schijnbaar stugge houding van de Italiaanse regering. Bovendien heeft de Europese Commissie oog voor de noden en democratische keuzes van Italië. Enkel via samenwerking tussen de Europese en nationale instellingen komen we vooruit in Europa. Het akkoord is verre van perfect en lost de Italiaanse schuld- en groeiproblemen niet op, maar we zitten opnieuw in een sfeer van oplossingen-zoeken in plaats van een zelfvernietigend conflict. Het overeengekomen tekort van 2,04% staat nog steeds mijlenver van de initiële Europese doelstelling van 0,8%. Maar de bijgestuurde begroting is alvast gebaseerd op realistische groeiverwachtingen. Ook Europa steekt een hand uit naar Italië via de Europese structuurfondsen. Dit hoopvol signaal uit Italië wordt in Europa voorlopig ondergesneeuwd door de brexit en de vrees voor een verdere escalatie van de handelsoorlog. Nu de nieuwe datum voor de ratificatie van de EU-UK brexit-deal in het Britse parlement vast staat, is de eindstrijd ingezet. Turbulentie en zelfs paniek zijn machtige wapens in de perceptiestrijd. In tijden van onzekerheid zoeken mensen stabiliteit, iets wat de brexit-deal uiteindelijk nastreeft. Het valt zeker niet uit te sluiten dat we uiteindelijk een relatief elegante brexit-oplossing bereiken. De handelsoorlog blijft potentieel enorm verstorend voor de Europese economie. De vrees dat president Trump hogere tarieven invoert op de import van Europese wagens blijft een donderwolk boven de Europese hemel. Toch zien we dat Europa zich verdedigt, offensief en defensief. Onderhandelaars blijven streven naar een nieuw handelsakkoord tussen de VS en de EU, ondanks weinig appetijt in het Witte Huis. Tegelijk heeft de EU tegenmaatregelen klaar indien Amerikaanse tarieven onze economie treffen. Die strategie lijkt voorlopig te werken. Tegelijk groeit er internationaal eensgezindheid om de Wereldhandelsorganisatie te hervormen, een positief project dat mogelijk andere spanningen zal verzachten.

Opvallend is dat we het nieuwe jaar ingaan met dezelfde risicofactoren als een jaar geleden. Het sentiment is duidelijk verslechterd, maar de effectieve economische toestand daarom niet. Ondanks de groeivertraging blijft wereldwijd de economische groei boven het lange-termijngemiddelde. De eerste maanden van 2019 zullen cruciaal zijn om de richting te bepalen. Een goedgekeurde brexit-deal en een gematigde toon in het handelsconflict kunnen de lucht opnieuw doen opklaren. De economische fundamenten blijven sterk, met een blijvend sterke investeringsgroei en jobcreatie voorop (zie figuur). Hopelijk brengt 2019 na een woelige herfst en een donkere winter opnieuw een zonniger klimaat.


 

Figuur - Eurozone: Verwachte Werkgelegenheidsgroei in Industrie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

BoC en RBA trekken optimistische kaart

BoC en RBA trekken optimistische kaart

Europa versterken in de wereld

Europa versterken in de wereld

EUR/USD gaat op zijn elan voort

EUR/USD gaat op zijn elan voort

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.