Decennium baanwinsten in een maand weg

Marktrapport

De maandelijkse hoogmis van Amerikaanse cijfers, afgesloten door de payrolls, toonden vorige week de volle impact van de coronalockdown. Volgens het Bureau of Labour Statistics verloren 20 500 000 Amerikanen hun job. Het aantal evenaart de totale jobcreatie sinds de financiële crisis en is het hoogste sinds de grote depressie in de jaren ’30. De dienstensector is het hardst getroffen. In sectoren zoals vrije tijd en toerisme belanden 7 650 000 betrekkingen op het kapblok, bijna de helft van de totale tewerkstelling in die domeinen.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad steeg van 4.4% tot 14.7%. Ter herinnering: in februari bedroeg die slechts 3.5%. Dat was het laagste niveau sinds de jaren ’60. De piek na de financiële crisis bedroeg 10%. Bovendien ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger, rond de 20%. De werkloosheidsgraad is een schatting nav een (geëxtrapoleerde) peiling bij de gezinnen. Sommige respondenten schatten hun situatie ook foutief in. Op basis van de effectieve wekelijkse werkloosheidsaanvragen komen we tot eenzelfde conclusie. Economisch adviseur aan het Witte Huis, Hassett, zei achteraf dat de kaap van 20% in mei kan gerond worden. Het aandeel van de totale Amerikaanse bevolking met een job viel terug tot 51.3%, het allerlaagste niveau ooit. De lonen stegen in april gemiddeld met maar liefst 4.7% m/m en 7.9% j/j. Die opmerkelijke vaststelling kan statistisch worden verklaard doordat in april in eerste instantie vooral jobs van mensen met lagere inkomens sneuvelden.

Het is een illusie te denken dat de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt even snel weer zullen herstellen nu sommige staten opnieuw heropenen. Daarbij gelden vaak (capaciteits)beperkingen tov voordien. Als de bevolking/consument daarnaast in een staat van vrijwillige social distancing blijft tot er bijvoorbeeld uitsluitsel is over een vaccin, zullen kleinhandelsverkopen (volgende publicatie op vrijdag) onder druk blijven. De lagere vraag naar goederen en diensten beperkt het aantal nodige banen. Vele Amerikanen wachten mogelijk ook op zekerheid over hun toekomst. Deze zomer lopen de liquiditeitsoverbruggingen van de overheid naar de (voornamelijk) KMO-wereld af. Die dienden om het aantal afdankingen te begrenzen. Zonder verlenging dreigt voor vele Amerikanen waarschijnlijk een shift van tijdelijke naar permanente werkloosheid. Tenslotte kondigden verschillende grotere bedrijven de afgelopen weken grote herstructureringen aan.

De markten haalden wonderwel opnieuw de schouders op. Er is natuurlijk al veel slecht economisch nieuws verdisconteerd voor de korte termijn. We blijven pessimistisch op middellange termijn. De economische heropstart dreigt een processie van Echternach te worden. De Amerikaanse beurzen klokten uiteindelijk af met winsten tot 2%. De Amerikaanse rentes stegen tot 5 basispunten aan het lange eind van de curve. We denken vooral dat het recordaantal overheidsobligaties dat deze week geveild wordt hier een rol speelt. De Amerikaanse dollar kwam niet in de problemen. EUR/USD handelt momenteel in de lage 1.08-zone en houdt de belangrijke steunniveaus van 1.0727/1.0778 in het vizier.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: dollar komt niet in de problemen ondanks zwakke data

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europa versterken in de wereld

Europa versterken in de wereld

EUR/USD gaat op zijn elan voort

EUR/USD gaat op zijn elan voort

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.