Een dovish hike van de Fed

Marktrapport

De verkiezing van woord van het jaar kwam enkele dagen te vroeg. Een “dovish hike” was ook een goede kanshebber geweest. Misschien nu al op de shortlist voor volgend jaar? Zowel de Amerikaanse centrale bank (Fed) als de Zweedse Riksbank schudden de voorbije 24 uur zo’n dovish hike uit hun mouwen.

De Fed verhoogde gisteren de beleidsrente met 25 basispunten van 2%-2.25% tot 2.25%-2.50%. Tot zover de “hike” uit de samenstelling. “Dovish” is monetair jargon dat in dit geval verwijst naar de voorzichtigheid die de centrale bank inbouwt naar volgend jaar toe. De beleidsnormalisatie zal trager verlopen. In september bestond het uitgestippelde (mediaan) rentepad uit 3 renteverhogingen in 2019, 1 in 2020 en geen in 2021. De beleidsrente piekte in dat scenario op 3.25%-3.50%. Na gisterenavond bestaat de blauwdruk voor de volgende jaren uit 2 renteverhogingen volgend jaar, 1 in 2020 en geen in 2021. De rente piekt bij gevolg 25 basispunten lager op 3%-3.25%.

Hetzelfde zwarte randje vinden we terug in de perscommuniqué. Economische en financiële ontwikkelingen verschijnen op de radar van de Amerikaanse centrale bank en kunnen een invloed hebben op het economische scenario. De risico’s zijn voorlopig in balans, maar hellen dus over naar de pessimistische kant. Over het hier én nu blijft de Fed wel lovend. De Amerikaanse groei is sterk, de arbeidsmarkt krap en de inflatie nabij de 2%-doelstelling. De nieuwe vooruitzichten tonen dat de groei van 3%+ niveaus zal afzwakken richting trend (1.9%), dat inflatie stabiel blijft en de werkloosheidsgraad beneden 4% en beneden de NAIRU (werkloosheidsgraad bij volledige tewerkstelling in een economie in evenwicht) fluctueert.

Voor de markt was de “dovish hike” van de Fed niet “dovish” genoeg. U volgt nog? Hoewel de Fed iets voorzichtiger wordt, blijft ze veel agressiever dan de markt. De recente correcties op de rentemarkt suggereren dat veel investeerders denken dat de renteverhoging van gisterenavond de laatste zal zijn in deze cyclus. Wie dacht dat de markt nu toch in de richting van de Fed opschuift, komt bedrogen uit. De Amerikaanse rentes zakten tot 8.7 basispunten op een looptijd van 30 jaar (vlakkere rentecurve), al is dat waarschijnlijk een reactie op de nieuwe daling van de beurzen. De verliezen op het moordstrookje genaamd S&P 500 lopen sinds begin oktober op tot 15%. Beurzen schrikken van de quasi ongewijzigde forward guidance in de beleidsverklaring. Die stelt nog steeds enkele “graduele” renteverhogingen in de nabije toekomst voorop, terwijl velen dachten dat de Amerikaanse centrale bank 100% zou overschakelen op een “data-afhankelijk” beleid. In dat 2e scenario had de Fed de handen vrij om bijvoorbeeld in maart 2019 te pauzeren met de driemaandelijkse renteverhogingen. De markt vreest dat die voorgeprogrammeerde extra renteverhogingen de economische cyclus definitief kopje onder zullen duwen. Zowel de Amerikaanse beurzen als de Amerikaanse rentes testten cruciale steunniveaus. Voor de S&P 500 houden we de 2500-zone nauw in de gaten. Voor de 10-jaarsrente is dat 2.78-2.8%. Volgehouden breuken lager betekenen dat we in 2019 in een nieuwe wereld zullen ontwaken.

 

Figuur - Uitgestippeld rentepad door de Fed (grijs) blijft veel agressiever dan de marktverwachtingen (blauw)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.