Aussie dollar heeft voorlopig relatief goede kaarten

Marktrapport

De Australische dollar is dikwijls een barometer voor het globale risicosentiment. Dat is in het coronatijdperk niet anders. Na een forse daling midden maart was de Aussie dollar een opvallende outperformer onder de kleinere munten. Vandaag besliste de Reserve Bank of Australia (RBA) over haar beleid. Een goede aanleiding dus voor een update.

 De RBA hield zoals verwacht de beleidsrente onveranderd op 0.25%. Ook de RBA ging over tot de aankoop van obligaties. Ze volgt hier wel een ietwat andere aanpak dan bijvoorbeeld de ECB of de Fed. In plaats van ‘onbeperkt’ obligaties op te kopen, probeert de RBA via haar aankopen de rente op 3-jarig overheidspapier rond 0.25% te houden. Technisch gesproken doet de RBA aan ‘yield curve control’ . Tot nu heeft de RBA ongeveer A$ 50 miljard aan obligaties gekocht, al kon ze het tempo van de aankopen al terugschroeven. Haar engagement is blijkbaar voldoende geloofwaardig en zo moet ze niet al te veel tussenkomen. Een beetje kort door de bocht kan je het een ‘QE light’ noemen. Voorzitter Lowe gaf wel aan dat de inspanning kan worden verhoogd indien nodig. De rente zal hoe dan ook niet worden opgetrokken voordat dat inflatie zich opnieuw blijvend in de 2-3% doelzone bevindt en de arbeidsmarkt richting volledige tewerkstelling evolueert. Dat is niet voor morgen.

Met 6800 registreerde besmettingen en 96 doden is de menselijke tol van het coronavirus in Australië van een andere orde dan in Europa of de VS. Toch is de economische schade van de beperkingen om corona in te dijken nog steeds groot. De RBA verwacht in haar basisscenario dat de activiteit in de eerste jaarhelft kan terugvallen met 10%. Voor heel 2020 kan de economie 6% krimpen. De werkloosheid kan dan oplopen tot 10% en zou nog steeds 7% bedragen eind volgend jaar. De RBA suggereert hierbij om mensen eventueel minder uren te laten werken maar meer mensen in dienst te houden zolang er minder vraag naar arbeid is. Ondanks de relatief minder grote impact dan in andere regio’s nam de regering toch al steunmaatregelen van de orde van grootte van 16.4% van het bbp. Dat zijn niet allemaal directe uitgaven, maar ook garanties voor kredietverlening aan bedrijven e.d. Hoe dan ook blijft het een forse inspanning. Het land had daar ook de budgettaire ruimte voor. Het heeft een AAA-rating en ging voor de coronacrisis nog uit van een budgettair overschot.

Corona is en blijft uiterst onvoorspelbaar. Toch komt Australië mogelijk relatief goed weg en heeft het de economie in verhouding fors ondersteund. Bovendien loopt China, de voornaamste klant van grondstoffen en andere Australische exportproducten, voorop in het post-corona herstel. Zoals alle kleine munten ging ook de Australische dollar op de top van de marktstress midden maart fors onderuit, maar het heeft die daling ondertussen al grotendeels uitgewist. Bij nieuwe oprispingen van risk-off kan de Aussie dollar opnieuw onder druk komen. Toch denken we dat de Aussie dollar - zonder onverwachte coronaopstoot - gezien het goede startpunt en de forse stimulus nog even de relatieve ‘outperformer’ kan blijven. Het tempo van het AUD-herstel zal vertragen, maar de Australische munt kan evolueren in een buy-on-dips patroon, zowel tegen de dollar als tegen de euro.

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar toont veerkracht na corona sell-off

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.