Fed is nog niet uitgespeeld

Marktrapport

De Fed loste de voorbije maanden tal van schoten om de het coronabeestje te bestrijden. Gisteren hield de Fed voor het eerst sinds eind januari een reguliere beleidsvergadering. Na een amalgaam van programma’s om de liquiditeitsverschaffing naar markten en de kredietverlening naar de economie te stutten, verwachtten beleggers geen gepruts aan de beleidsrente maar was men vooral benieuwd of Powell iets meer zou zeggen over groei-, inflatie- en beleidsrentevooruitzichten.

Zoals verwacht liet de Fed de rentes ongemoeid tussen 0-0.25% en sleutelde ze ook niet aan haar arsenaal monetaire hulpprogramma’s. De centrale bank richt zich nu op het in werking krijgen van de nieuw opgerichte faciliteiten, waarvan op dit ogenblik slechts een portie echt actief is . Een renteverhoging is voorlopig een ver-van-het-bed-show. Powell maakte klaar en duidelijk dat het monetaire beleid lange tijd bijzonder accomoderend blijft. Sterker nog, de Fed gaf haar versie van de befaamde “whatever it takes” en belooft alles uit de kast te halen om op een “krachtige, proactieve en agressieve manier” de economie nieuw leven in te blazen. Er kan nog steeds gesleuteld worden aan de reikwijdte van de kredietfaciliteiten zowel qua tijd als omvang. Powell keek ook in de richting van de regering en riep op om nog dieper in de buidel te tasten. De overheid rolde al meer dan $3 000mld uit aan stimulus. De gevolgen voor de torenhoge schuldenlast die de VS nu al torst, zijn voorlopig bijzaak. In tegenstelling tot de Trump-administratie die de economie zo snel mogelijk wil heropstarten en nog hoopt op een V-vormig herstel, is de Fed heel wat somberder en realistischer. Een snel economisch herstel in het tweede jaarhelft is niet evident. De Fed bereidt zich voor op een aanzienlijke terugval van economische activiteit, werkgelegenheid en inflatie. Een herstel tot pre-coronaniveaus is momenteel een fata morgana.

Gisteren kregen we al een eerste, klein voorsmaakje van de bijwerkingen van het coronavirus op de economie. Cijfers toonden aan dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 4.8% kw/kw (geannualiseerd) kromp, de scherpste terugval sinds 2008. En het ergste moet nog komen… Het eerstekwartaalgroeicijfer overspande immers slechts één buitengewone maand maart. Met name Joe Sixpack ging fors op de rem staan (-7.6%) terwijl de investeringen relatief matig terugvielen met 5.6%. Het tweede kwartaal dreigt een grimmiger beeld te schetsen.

Powell’s waarschuwing voor een “blijvende schade” aan de economie verontrustte de markten niet. Beleggers trokken zich op aan de “low for long” boodschap en aan de hoop dat Gilead met remdesivir een middel heeft om covid-19 effectiever te behandelen na positieve testresultaten in de VS. Amerikaanse rentes trokken enkele basispunten hoger, met name aan het lange eind van de curve met zo’n 5 bpn (30-j.). Het korte eind van de rentecurve ligt immers vast voor de voorzienbare termijn. De dollar kreeg een kleine tik na de softe boodschap van de Fed. EUR/USD trok naar de hoge 1.08-zone en noteert nabij 1.088. Vandaag wordt de fakkel doorgegeven aan de ECB die naar alle waarschijnlijkheid een gelijkaardige boodschap aan die van de Fed uitstuurt. De ECB kan mogelijk aan de omvang van haar PEPP-programma sleutelen. Zo’n monetaire steun(belofte) samen genomen met een constructief marktsentiment kan EUR/USD wel eens richting 1.09 sturen.


Figuur - EUR/USD : 1.09 in het vizier

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.