Accomoderend Fed-beleid nog geen verleden tijd

Marktrapport

De Amerikaanse centrale bank beëindigt vandaag haar eerste geplande beleidsvergadering sinds 29 januari. In de tussentijd dwong de coronacrisis haar er wel meermaals toe om het hoofd virtueel en ad hoc over het monetaire beleid te houden. Die crisisvergaderingen brachten een ongeziene liquiditeitsstroom op gang. De abrupte economische stilstand, zinkende inflatievooruitzichten en een onzekere toekomst suggereren dat voorzitter Powell en co nog een tijdje voor een accomoderend monetair beleid zullen pleiten.

De hamvraag luidt nu of de Fed de markten al wat meer houvast kan en wil geven. Tijdens de bewogen maand maart liet de Amerikaanse centrale bank het na om de traditionele groei-, inflatie- en beleidsrenteverwachtingen te publiceren. We houden geen rekening met een inhaalbeweging. Het voorzichtigheidsprincipe indachtig beseft de Fed dat het te vroeg is om victorie te kraaien. De Amerikaanse administratie daarentegen stelt alles in het werk om het economische en sociale leven zo snel mogelijk terug op de rails te brengen. Minister van Financiën Mnuchin hoopt luidop nog op een V-vormig herstel, maar dreigt binnenkort een illusie armer te zijn. De gouverneur van de staat New York, Cuomo, is realistischer. Er is een mirakel nodig om zijn regio en de stad New York City binnen twee weken te laten terugkeren naar “normaal”. Een te snelle doorstart dreigt bovendien van andere Amerikaanse miljoenensteden nieuwe corona-epicentra te maken.

De junivergadering vormt mogelijk wel het decor om meer duidelijkheid te verschaffen. Notulen van de uitzonderlijke, tussentijdse, beleidsvergaderingen tonen dat sommige gouverneurs de communicatiepolitiek over de beleidsrentes en/of aankoopprogramma’s van activa willen specificeren. Eén denkpiste houdt het vastklikken aan harde economische cijfers in. De Fed zou het beleid dan bijvoorbeeld pas normaliseren als de werkloosheidsgraad onder een bepaald niveau daalt en/of als de inflatie voor een bepaalde tijd de 2%-doelstelling overstijgt. In eerste instantie kijken we dan naar het aankoopprogramma van activa. Er gaan stemmen op dat de Fed het open einde en ongelimiteerde karakter van de aankoop van overheidsobligaties al zou inperken. Het tempo van de vorige normalisatiecyclus indachtig lijkt dat wel heel voorbarig. De centrale bank verlaagde sinds midden maart het dagelijkse bedrag aan obligatieaankopen stelselmatig van $75 miljard tot $10 miljard, maar zal zichzelf de vrijheid en markten het comfort laten door het QE-programma officieel onbegrensd te laten. We benadrukten al dat de Fed impliciet controle heeft over de volledige rentecurve. Een tweede denkpiste houdt in om die controle, net als bijvoorbeeld de Japanse centrale bank, ook expliciet te maken door renteniveaus te bepalen die als bovengrens moeten dienen. Denk dan bijvoorbeeld aan 1% voor de 10-jaarsrente. Opnieuw denken we dat zo’n actie te voorbarig is. De lange Amerikaanse rente nestelde zich tussen 0.6% en 0.8%. De Fed is niet rouwig om de afgenomen volatiliteit ondanks haar afgenomen aanwezigheid.

Wat de markten betreft, bevestigt en verlengt een geruststellend gebaar van de Fed het lage renteklimaat. Op de wisselmarkt is het monetaire beleid niet langer een onderscheidende factor nu alle centrale bankiers “all-in” staan. Als de dollar het al lastiger zou krijgen, zal dat vooral omwille van een constructief beurssentiment zijn. Die ene activaklasse waarvoor de Fed-vergaderingen doorgaans zelden teleurstelt…

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Amerikaanse 10j-rente: de facto onder controle van de Fed

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.