PMI’s weerspiegelen economische stilstand

Marktrapport

De PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor de maand april tonen in Europa de volledige impact van de lockdownmaatregelen. Ze kelderen ongemeen hard tot nooit geziene dieptepunten die wijzen op een scherpe economische contractie. We raadpleegden de detailrapporten voor Duitsland, Frankrijk en de euro zone. De teneur laat weinig aan de verbeelding over.

De allesomvattende Duitse PMI viel terug van 35 tot 17.1. Voor de zekerheid: niveaus beneden 50 duiden op economische contractie. Het afgelopen decennium fluctueerde de indicator veelal tussen 45 en 55. Lagere en hogere niveaus kwamen uitzonderlijk voor in tijden van laag- of hoogconjunctuur. Details tonen opnieuw dat vooral de binnenlandse dienstensector in de klappen deelt (15.9 van 31.7). Vooral vrijetijdsbesteding, restaurants en toerisme krijgen de volle lading. De PMI voor de verwerkende nijverheid bedroeg 34.4, maar de valversnelling neemt daar toe (45.4 in maart). Aankoopdirecteuren rapporteerden een productiestop en een nooit geziene terugval van de binnenlandse en de buitenlandse vraag. Het tempo waaraan er in de Duitse dienstensector jobs sneuvelen, overstijgt dat van de crisis van 2008-2009. Deelindicatoren die peilen naar prijsdruk (eindproducten) staan ook onder forse neerwaartse druk. Bedrijven bieden kortingen aan om de terugval in de vraag te compenseren. Lagere olie- en grondstoffenprijzen en een terugval van de operationele kosten (voor het eerst sinds september 2009) drukken gelijktijdig het kostenplaatje. De economische inschattingen voor de volgende 12 maanden blijven bijzonder somber.

Het PMI-rapport eindigt ten slotte met een cynische noot. De daling van bovenvermelde componenten werd gecompenseerd door een toename van de voorraden en een stijging van de levertermijnen. In gezonde economische tijden is dat tweede een teken dat bedrijven de grote vraag niet kunnen volgen. Nu wijst het vooral op bottleneck-problemen door globale lockdown. De voorraadopstapeling kunnen we min of meer vergelijken met de fricties in de oliemarkt. Loodsen van veel bedrijven staan tot de nok gevuld met (half-)afgewerkte problemen. De PMI-niveaus voor Frankrijk (31.5 nijverheid; 10.4 diensten) en de volledige euro zone (33.6 en 11.7) zijn even dramatisch. De verhaallijn is dezelfde.

Wie denkt dat het huidig debat rond het terugschroeven van de isolatiemaatregelen de ommekeer zal inluiden, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Het is een illusie om de situatie sociaal draagbaarder/aanvaardbaarder te maken. De economie crashte van 100 tot 0 op amper een paar weken tijd. Het heropenen van het economisch systeem zal veel trager verlopen om het risico op de tweede golf besmettingen zo veel mogelijk te beperken. Op de snelheidsmeter zullen we diezelfde 100 dit jaar niet meer aflezen.

De marktreactie blijft al bij al beperkt. Europese beurzen geven de openingswinsten terug, terwijl EUR/USD beneden 1.08 post vat. Duitse overheidsobligaties vervullen hun rol als veilige haven. De PMI’s bevestigen ons basisscenario om bijzonder sceptisch om te springen met de Paasrally op de markten. Er zullen nog dominosteentjes omvallen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Figuur -

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.