Eco data tonen coronapijn

Marktrapport

Berichten over een mogelijk vaccin tegen het coronavirus en hoop op een geleidelijke doorstart van de (Amerikaanse) economie gaven het sentiment aan het einde van vorige week een opkikker. Beleggers zagen het glas weer (even?) halfvol en trokken zich op aan de lichtpunten. Met name de beurzen klommen hoger. Wall Street ging in het zog van de Europese beurzen tot wel 3% (DJI) hoger. Kunnen beleggers deze week hun roze bril ophouden? We blikken even vooruit op enkele ijkpunten.
Het resultatenseizoen barst deze week los en het belooft allesbehalve schitterend te zijn. Beleggers kijken uit hoe en in welke mate bedrijven de harde coronakloppen voelen. Energiebedrijven staan in het vizier, zij lijd(d)en onder een giftige cocktail van een eroderende vraag en nog steeds ruim aanbod wat energieprijzen de dieperik induwt. Het is vooral uitkijken naar de vooruitblik van de bedrijven: hoe zien zij de toekomst? Hoe ziet het financieel plaatje eruit? Worden er maatregelen genomen? Enzovoort. Een terughoudende toon kan het enthousiasme op de markten in de andere richting sturen.
Volgens het IMF is er een “Grote Lockdown” recessie op komst en dreigt de Europese economie te krimpen met 7.5%. We verwelkomen deze week een reeks indicatoren die corona-pijn zullen aantonen. Morgen trappen we af met de ZEW-indicator. Die peilt naar de verwachtingen van investeerders over de Europese en Duitse economie en stortte vorige maand tot de niveaus van tijdens de Europese schuldencrisis. Dat was slechts het tipje van de ijsberg... Het cijfer voor deze maand dreigt een nog somber beeld te schetsen. Vooral de deelreeks over de vooruitzichten voor de komende 6 maanden zal nauw in de gaten gehouden worden. De Duitse overheid rolde tal van maatregelen uit en liet zelfs haar Schwarze Null varen om de coronacrisis te lijf te gaan. Werpen de maatregelen hun vruchten af?


De eyecatchers van deze week zijn zonder twijfel de PMI’s in Europa en de VS. In maart schilderden de PMI’s een armageddonscenario af. In de eurozone kletterde het bedrijfsvertrouwen met 20.2 punten tot 31.4, het laagste peil ooit! De coronacrisis sleept(e) steeds meer bedrijfssectoren in de val door verstoorde aanvoerketens, een forse terugval van de vraag en verregaande lockdownmaatregelen die een groot deel van het (bedrijfs)leven lam leg(g)(d)en. Het horrorverhaal zette zich ook verder in de VS waar de indicator van 49.6 tot 40.5 meer terugviel dan gevreesd naar het laagste peil sinds de financiële crisis… Met name de dienstensector incasseerde een ferme klap en het lijkt nog lang niet over. Economen verwachten een diepere terugval van de indicatoren, met name in de dienstensector (van 26.4 tot 22.8 in de eurozone, 31.3 vs. 39.8 in de VS).

De vraag is of de markten oog hebben voor de data. De voorbije weken wuifden ze economische data al te graag weg. De rentemarkten waren vorige week sceptischer maar maken nog niet de ommekeer naar de klassieke reactiefunctie waarbij ‘veilige’ rentes stijgen in een risk-on setting en vice versa. Op de wisselmarkt is de dollar nog steeds de winnaar van de coronacrisis maar stabiliseerde min of meer vorige week. EUR/USD noteert om en bij 1.089 met 1.0770 als technisch ijkpunt. Donderdag komt de Eurotop opnieuw samen om uit te dokteren hoe de economie te herlanceren na de pandemie. Het gekibbel tussen noord en zuid zet zich naar alle waarschijnlijkheid voort nadat tal van pogingen om de Europese solidariteit gestalte te geven via gemeenschappelijke schulden, mislukten. Een teleurstellend antwoord uit deze hoek zal de euro weinig helpen.
 

EUR/USD: 1.0770 steunzone houdt voorlopig stand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.