Orban grijpt alle macht

Marktrapport

EUR/HUF flirt opnieuw met het 360-niveau, de hoogste koers ooit op de tabellen. Een zwakke Hongaarse forint ligt aan de basis van de meest recente beweging en dat kan nog wel even zo blijven. De HUF-daling kwam er nadat Hongaars premier Orban zijn bijnaam – ORBINATOR – alle eer aan deed. Orban’s Fidesz-partij gebruikte haar 2/3e meerderheid in het parlement om zichzelf buitenspel te zetten en alle beslissingsmacht voor onbepaalde duur in de handen van Orban te leggen. Een éénmansregering met volmachten. In theorie kan het grondwettelijk hof nog weerwerk bieden, maar het is een publiek geheim dat de hoogste Hongaarse rechterlijke macht ook naar de pijpen van Orban danst. Behalve de depreciatie van de forint, deden investeerders Hongaarse activa van de hand. De acties plaatsen vraagtekens bij de Hongaarse Baa3/BBB kredietratings, net boven rommelkrediet. Internationale kapitaalvlucht dreigt. De Hongaarse rentes stegen met zo’n 15 basispunten.

De noodwet komt er officieel om de gevolgen van de corona-pandemie het hoofd te bieden. Officieus neemt Orban het heft in eigen handen op een ogenblik waarop Europa worstelt met haar eigen problemen. De Hongaarse leider spiegelt zich aan gelijkaardige machtsontplooiingen in Rusland, China en Turkije. Het Hongaarse precedent is een uitvergroting van een trendbeweging die al enkele jaren aan de gang is en dreigt in een stroomversnelling te raken: een terugkeer naar natiestaten. De coronacrisis toont onder meer een opflakkering in anti-EU sentiment in Zuid- en West-Europa waar ze een gebrek aan solidariteit hekelen. Vanuit noordelijke hoek is het lakse begrotingsbeleid en het onvermogen/de onwil om structurele hervormingen door te voeren een doorn in het oog. Een moeilijke quid pro quo kan nog een uitweg bieden.

Orban’s machtsgreep kan ook gevolgen hebben voor de “onafhankelijke” centrale bank. Vorige week hield die, in tegenstelling tot de Centraal-Europese buren, de belangrijkste rentes ongewijzigd (beleidsrente 0.9%; depositorente -0.05%). Van een direct aankoopprogramma van activa maakte ze ook geen gewag. De MNB helpt wel de economie stutten via het afschaffen van de reserveverplichtingen van banken en via het ter beschikking stellen van liquiditeit ten belope van ongeveer 20% van het Hongaarse BBP (ongeveer EUR 27 miljard) aan interessante voorwaarden. Hoe financiële instellingen die middelen (looptijden van 3 maanden tot 5 jaar) inzetten, speelt geen rol.

CNB verlaagt rente verder
Behalve de Hongaarse centrale bank vergaderde ook de Tsjechische CNB. Ze verlaagde de beleidsrente verder met 75 basispunten tot 1% en liet verstaan dat de bodem nog niet bereikt is. Voorlopig volgde nog geen officiële aankondiging van obligatie-aankopen. De Tsjechische minister van Financiën zei daarover eerder vorige week dat ze een akkoord bereikt had met CNB-voorzitter Rusnok. Het parlement moet eerst nog de nodige wetswijzigingen toestaan. Rusnok verduidelijkte vanochtend dat een mogelijk CNB-programma in geen geval op de bazooka van de ECB zal lijken. Details blijven dus uit. De CNB-gouverneur zei verder dat de centrale bank tot nu toe nog niet intervenieerde om een ongecontroleerde verzwakking van de CZK te vertragen/om te draaien. EUR/CZK fluctueert sinds midden maart tussen 27 en 28.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/HUF: Orban zet Hongaarse forint onder verkoopdruk.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Inflatie: het grote mysterie van de coronacrisis

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af

Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.