ECB tast dieper in de buidel

Marktrapport

“Buitengewone tijden vereisen buitengewone maatregelen”, zo huldigde ECB-topvrouw Lagarde, gisterenavond na een spoedoverleg, het nieuwe Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP). Het opkoopprogramma is er om de pijn van de uitbraak van het coronavirus te verzachten. “Er zijn immers geen limieten aan onze toewijding aan de euro”, onderstreept ze, een “whatever it takes” 2.0?

De ECB kwam vorige week al met een pakket steunmaatregelen, maar dat werd met weinig enthousiasme ontvangen. Onder meer de uitspraak van Christine Lagarde dat de het niet de taak van de ECB is om de kredietrisicopremies van bepaalde landen laag te houden, viel niet echt in goede aarde. In deze context probeert de ECB nu opnieuw om de bakens te verzetten. De ECB zegt het niet met zoveel woorden maar ze maakt zich zorgen over de forse en blijvende verruiming van de intra-EMU kredietspreads, met name in het zuiden. Die dreigt negatief af te stralen op de euro en de effectiviteit van het soepel monetaire beleid in het gedrang te brengen.

Onder PEPP zal de ECB voor €750 miljard extra obligaties van de overheid en privésector aankopen. Ze zal net als onder het bestaande APP staatsobligaties, bedrijfsobligaties en bankobligaties met onderpand aankopen. Bovendien gaat de centrale bank voor het eerst kortlopend schuldpapier van niet-financiële ondernemingen (commercial paper) aankopen. Die uitbreiding moet de financiering naar bedrijven vergemakkelijken. Voor de aankoop van staatsobligaties blijft de ECB de zgn. kapitaalsleutel als verdeelsleutel gebruiken waarmee ze “soepeler” zal omgaan. De markten speculeerden dat de ECB via een apart programma relatief meer staatsobligaties zou kopen van Italië en andere Zuid-Europese landen (bv. Spanje en Portugal) maar dat lijkt niet (fundamenteel) aan de orde. Grieks schuldenpapier krijgt een ‘speciale vrijstelling’ en komt zo ook in aanmerking voor aankopen onder het programma.

De ECB zal PEPP op "flexibele" wijze uitvoeren en laat doorschemeren dat ze de zelfopgelegde limieten voor het aantal obligaties dat zij mag aanhouden, kan verhogen. Het noodprogramma loopt tot het einde van het jaar en kan daarna zo nodig verlengd worden. Een directe link met het fiscale stimulering op het Europese niveau is er voorlopig niet.

De ECB wil de markt duidelijk maken dat ze nog niet is uitgespeeld. De marktreactie vanmorgen geven we het label ‘voorzichtig constructief’. De kredietrisicopremies van landen als Griekeland, Italië en Spanje dalen aanzienlijk. De ECB heeft hier blijkbaar op zijn minst kostbare tijd gekocht. De Europese beurzen schommelen rond de sluitingsniveaus van gisteren. EUR/USD blijft wel onder druk. Gisteren waren de oplopende kredietpremies in Europa mogelijk een bijkomende factor die woog op EUR/USD. Toch is die beweging vooral ingegeven door de ‘run’ naar liquiditeit in het algemeen, en USD-liquiditeit in het bijzonder. Dit is iets waar de ECB met haar arsenaal aan maatregelen weinig kan doen. ‘Dollar-cash’ blijft tot nader bericht ‘king’.
 

USD (DXY-handelsgewogen): dollar blijft ‘king’, ook na ECB-actie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.