MNB ‘gedwongen’ om op te treden?

Marktrapport

Veel centrale banken zetten de voorbije jaren alles in het werk om de groei te stimuleren en de inflatie op een aanvaardbaar peil te brengen. Voor het ene land was dat al meer nodig/gepast dan voor het andere. Hongarije ging alvast heel ver in zijn aanpak. De Hongaarse centrale bank (MNB) was een royale steunpilaar voor het groeibeleid van de regering. Groei primeerde en de MNB maakte zich niet al te veel zorgen over een oplopende inflatie of een gestage verzwakking van de forint.

Met beleidsrentes van 0.9% en -0.05% (depositorente) was de reële rentevergoeding (rente minus inflatie) wel extreem laag/negatief. Dat is a fortiori zo voor een land dat toch nog een weg heeft af te leggen inzake economische convergentie om volledig het niveau te bereiken van de ‘klassieke’ geïndustrialiseerde landen. Het extreem soepel beleid van de ECB met een negatieve beleidsrente van -0.5% liet ook de centrale banken aan de rand van de EMU toe het beleid veel soepeler te maken dan in ‘normale omstandigheden’ mogelijk zou zijn.

In tegenstelling tot de EMU trekt de inflatie in verschillende centraal-Europese landen al een tijd aan. De Hongaarse inflatie klokte gisteren af op 0.9% m/m en 4.7% j/j. De MNB inflatiedoelstelling is 3%. Ze tolereert een (tijdelijke) afwijking van +/- 1%. De MNB heeft wel een eigen maatstaf voor onderliggende inflatie. Die viel wel nog binnen deze tolerantieband (3.7%). Toch was het voor de markt duidelijk dat de MNB het huidige beleid niet langer kan handhaven. Bovendien zette de forint eerder deze week een nieuw historisch dieptepunt tegen de euro in de buurt van EUR/HUF 340. Die zwakke munt dreigt, ceteris paribus, de inflatie nog aan te wakkeren. Onmiddellijk na de publicatie van de inflatiecijfers kwam vicegouverneur Nagy de markt sussen. De bank zal alle nodige instrumenten inzetten om inflatie binnen de beleidshorizon (5-8 kwartalen) terug naar 3% brengen. De kortetermijn rentes veerden op. De forint twijfelde aanvankelijk, maar liet later het historisch dieptepunt toch achter zich. Op de vergadering eind maart beschikt de MNB over nieuwe (inflatie-)vooruitzichten en komt een aanpassing van het beleid zeker op tafel. De vraag is hoe ver de MNB zich wil ‘engageren’. Haar geloofwaardigheid ter zake is niet zo groot. Zo gaf vicevoorzitter Nagy tijdens zijn interventie gisteren ook aan dat hij verwacht dat de inflatie in februari en maart waarschijnlijk vertraagt. Toch zijn de kansen voor een verstrakking van het beleid ook vandaag nog toegenomen. Na de inflatie was ook de groei in het eerste kwartaal sterker dan verwacht (1% kw/kw, 4.5% j/j, 0.5% kw/kw verwacht). Die combinatie van hoge inflatie en sterke groei moet zelfs de ‘softe’ Hongaarse centrale bank toelaten om ergens in de volgende maanden het monetaire gaspedaal wat te lossen. Dat kan via een beperkte stijging van de beleidsrente of via de afbouw van andere maatregelen die de liquiditeit in de geldmarkt ruim hielden (FX swaps).

Het vooruitzicht op actie van de MNB geeft de forint op korte termijn waarschijnlijk ademruimte waardoor de munt de recente dieptepunten achter zich kan laten. Op iets langere termijn is maar de vraag hoe doortastend de MNB wil optreden. Ze zal waarschijnlijk in haar achteruitkijkspiegel blijven kijken en niet te ver afstand willen nemen van de ECB, ook al is de groei- en inflatiecontext anders dan in de EMU. Op korte termijn is er ruimte voor een herstel van de forint, maar het is voorlopig nog een brug te ver om al uit te gaan van een volgehouden opwaartse trend. Vanuit technisch oogpunt is een blijvende breuk beneden EUR/HUF 335 een indicatie dat het kortetermijn ‘alarm’ voor de forint kan worden afgeblazen. In een iets langer perspectief is EUR/HUF 328/330 een sterke technische steunzone.
 

Figuur - forint anticipeert op MNB actie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.