RBA zet winterslaap voort

Marktrapport

De RBA hield de rente vanochtend zoals grotendeels verwacht stabiel op 0.75%. Vorig jaar knipte de Reserve Bank van Australië (RBA) driemaal de rente met 25 bpn om de economie in het zadel te helpen. De handelsonzekerheid ten gevolge van het Sino-Amerikaans handelsconflict woog op de open economie en zorgde voor een deuk in het (bedrijfs)vertrouwen.

Ook binnen de Australische grenzen zijn er enkele pijnpunten. De consument slaat een slecht figuur en gaat gebukt onder een grote schuldenlast. Samen genomen met een langdurige periode van trage loongroei (tussen 2% en 2.5%), bleven de consumentenbestedingen eerder zwak. De arbeidsmarkt scoort daarentegen wel goede punten (werkloosheidsgraad daalde in december tot 5.1%) maar desondanks blijft de groei van het beschikbaar inkomen bescheiden. De RBA ziet de loongroei graag versnellen. Niet alleen om inflatie – die zich al een tijdje beneden de 2-3%-doelstelling nestelt (1.8%) – een duwtje in de rug geven. Het zou ook de bestedingen van de met schulden overladen Australische consument ondersteunen. Het voorzichtig herstel in de huizenmarkt helpt daar eveneens bij.

De centrale bank ziet nu meer licht aan het einde van de tunnel en heeft er vertrouwen in dat de consument geleidelijk aan dieper in de buidel zullen tasten en bedrijven de investeringen zullen opkrikken. Historische lage rentetarieven voor bedrijven en particulieren, lagere belastingen, recente belastingteruggaven en lopende uitgaven voor infrastructuurwerken zouden de economie weer een duwtje in de rug kunnen geven. De RBA verwacht dat de economische groei dit en volgend jaar zal aantrekken tot respectievelijk 2.75% en 3% maar houdt er rekening mee dat het Sino-Amerikaans handelsgeschil – ondanks de recente vooruitgang – als een schaduw over de Australische economie blijft hangen. Daarnaast doen twee nieuwe bronnen van onzekerheid hun intrede: het Chinese coronavirus en lokale bosbranden. De RBA verwacht dat beide op korte termijn enkele sporen zullen nalaten maar maakt zich geen al te grote zorgen over de lange termijn impact.

Wat het toekomstig rentebeleid betreft, geeft de RBA aan zich minstens voor even aan de zijlijn te scharen. De huidige lage rente slaagt er niet helemaal in om de werkloosheid verder te drukken, de loongroei aan te zwengelen en inflatie op te krikken. De centrale bank verwacht dat de inflatie op middellange termijn stijgt tot 2%, de ondergrens van haar inflatiedoelstelling maar herhaalt dat ze de versoepelingsdeur op een kier laat staan indien nodig om de economie te steunen.
De Australische centrale bank brengt al bij al een positief verhaal. Een mogelijke wenk naar de markt dat de lat voor een verdere renteknip hoog ligt. Markten prijzen niettemin nog minstens één volledige renteverlaging in dit jaar. Vooral betere data (o.m. over binnenlandse bestedingen) zullen nodig zijn om de marktverwachtingen bij te stellen. AUD/USD testte de voorbije dagen een meerjarig dieptepunt en won vanmorgen beperkt terrein na de beleidsbeslissing van de RBA. AUD/USD heeft betere binnenlandse data en rust op de financiële markten in het algemeen nodig om definitief uit de 0.67-steunzone te geraken.
 

Figuur - AUD/USD test lange termijn steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.