Bye Bye Carney

Marktrapport

Analist, een hondenstiel.

7/11/2019: twee van de negen raadsleden van de Britse centrale bank stemmen voor een directe renteverlaging met 25 basispunten.
19/12/2019: Andy Haldane, hoofdecononoom bij de BoE, en Jonathan Haskel zien de Britse economische cijfers verder afglijden en blijven bij hun standpunt. Ze ijveren opnieuw voor een beleidsrente van 0.5% ipv 0.75%. Tevergeefs. 7-2.
09/01/2020: BoE-voorzitter Carney verrast in de aanloop naar de laatste beleidsvergadering onder zijn leiding. “Vanuit risico-oogpunt pleiten de argumenten steeds meer in het voordeel van een renteverlaging, zeker als de economische cijfers zwak blijven.” 6-3?
10/01/2020: Raadslid Tenreyro volgt in de voetsporen van Carney. Tenzij de cijfers fors verbeteren, is ze geneigd om het monetaire beleid verder te versoepelen. 5-4?!
12/01/2020: Gertjan Vlieghe voelt zijn moment van glorie aangebroken en zegt in een interview met de Financial Times dat hij zal stemmen voor een renteverlaging eind januari tenzij er een plotse en significante ommekeer komt in Britse groeicijfers. De teerling is geworpen. 4-5!
15/01/2020: Britse inflatiecijfers bezegelen het lot. De hoofdinflatie daalt in december onverwacht tot 1.3% j/j terwijl de onderliggende kerninflatie van 1.7% j/j tot 1.4% j/j tuimelt. Beide bevinden zich ver beneden de 2%-inflatiedoelstelling van de BoE. Op basis van de korte termijn Britse rentemarkten bedraagt de kans op een renteverlaging in januari al meer dan 70%!
24/01/2020: De Britse PMI bedrijfsvertrouwensindicatoren bieden een laatste strohalm. Ze werpen het juk van de verkiezingen en de brexitonderhandelingen van zich af en tonen een onverwacht sterke vooruitgang in januari. Zou het dan toch?
31/01/2020: 7-2. (◔_◔). Bye Bye Carney.

In een notendop (S/O BoE): De Britse groei vertraagde vorig jaar fors. De onzekerheid die de globale groeivertraging en brexit met zich meebrachten zorgden voor een rem op investeringen en consumptie. Tragere groei en lagere olieprijzen trokken de Britse inflatie op hun beurt onder de 2%-doelstelling. Ondertussen worden de eerste, beperkte tekenen van een herstel zichtbaar. Als de economie de rug recht, zal ze in principe ook de inflatie (opwaarts) beïnvloeden. Blijkt de heropflakkering voorbarig dan zal de BoE alsnog de hendel overhalen met een renteverlaging.

Met haar beslissing pakte de Bank of England de Britse markten tegenvoets. Het korte eind van de Britse rentecurve steeg met 10 basispunten. EUR/GBP zakt voor het eerst sinds midden vorige maand beneden 0.84 en is op weg naar de sterkste sterlingkoers sinds het Britse EU-referendum (EUR/GBP 0.8277). De Bank of England vormt geen bedreiging meer. Behalve het globale economische herstel leggen meer en meer investeerders hun eieren in het mandje van Boris Johnson. Nu de brexit tijdelijk van de baan is, schuift de aandacht naar de binnenlandse politiek. Eén van Johnson’s verkiezingsbeloften was een serieuze fiscale duw in de rug. De gelijkenis met de belastingverlagingen van president Trump zijn niet veraf. Als de Britse groei in die context niet enkel gelijke tred kan houden met, maar ook kan weg versnellen van, Europa, is dat positief voor het Britse pond op korte termijn.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/GBP: sterling raast door na vergadering Bank of England

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.