Coronavirus verstoort de rust

Marktrapport

Vrijdag zag het er even naar uit dat de markten het coronavirus snel zouden klasseren zoals de Iran-crisis. De berichten uit China dit weekend waren echter niet bemoedigend en de risk-off correctie diept zich uit. Bijkomende ‘moeilijkheid’ is dat de markt die richting zou moeten geven i.v.m. het coronarisico, de Chinese markt, deze week gesloten is. We minimaliseren de gevolgen niet, maar de huidige beweging is niet enkel een reactie op de negatieve economische impact van het virus, binnen en buiten China. Ze zegt ook iets over de positionering en de ‘mindset’ op de markten. Vorige week hadden we het nog over de extreem lage vergoedingen voor markt- en andere risico’s. Als dat risico dan toch onverwacht opduikt, zorgt het voor koude rillingen en het bijsturen van posities.

Eerst even naar de gevolgen voor de groei. Die zijn moeilijk in te schatten in dit vroege stadium van het virus. Schattingen over de impact van SARS in 2003 suggereren dat het de Chinese groei dat jaar met ongeveer 0.8% verlaagde. Sectoren als transport en kleinhandel kunnen tijdelijk hard getroffen worden. Voor de landen buiten Azië, zoals Europa en de VS, zou de blijvende impact beperkt moeten zijn. Anderzijds is de bijdrage van China tot de wereldgroei sinds 2003 wel fors toegenomen. De hoop dat 2020 een jaar zou worden met minder ‘eventrisico’, krijgt na de Irancrisis al een tweede knauw. Die ‘ontgoocheling’ laat nu duidelijk zijn sporen na in het marktsentiment.

Op verschillende markten worden eerste technische steunniveaus doorbroken. De opwaartse trend in de beurzen is een (tijdelijke?) halt toegeroepen. Ook de rentemarkt herpositioneert zich. Eind vorig jaar leefde het idee dat de ‘reflatietrade’ zich kon verderzetten. De matige cijfers eerder deze maand (vooral in Europa) blokten een verdere rentestijging af. Europese en Amerikaanse rentes vielen ondertussen beneden eerste steunniveaus. Het is prematuur om nu er nu al van uit te gaan dat bijvoorbeeld de Fed, omwille van het virus, de rente zal verlagen. De rentecurves worden vlakker. Investeerders voelen zich steeds comfortabeler om de ‘rentecarry’ van langere looptijden op te pikken. Opvallend: ondanks de risk-off blijven investeerders de rentepick-up van perifere EMU-obligaties najagen, getuige de 15-jarige Griekse overheidsobligatie die vandaag geplaatst wordt.

Op de wisselmarkt is het beeld duaal. Munten van kleinere landen met een lagere liquiditeit worden ongenadig afgestraft, ongeacht hun economisch verhaal. De Aussie dollar, de Noorse en Zweedse kroon en de Central-Europese munten (CZK, HUF, PLN) werden gisteren bij het ‘groot huisvuil’ gezet. De Zwitserse frank verstevigt wel tot het sterkste niveau sinds 2017. In de grote muntcombinaties wordt de logische orde van veilige havens gerespecteerd. De yen profiteert het meest. De dollar volgt en de euro bengelt aan de staart van dit selectief peloton. Hier blijft de volatiliteit wel zeer laag vergeleken met de forse beweging in andere markten. Wat die kleine munten betreft, zou je verwachten dat er terug meer discriminatie tussen de sterke en de minder sterke profielen kan komen zodra de spanning afneemt. De marktactiviteit vanmorgen toont dat dit punt nog niet bereikt is. Voorlopig is de boodschap: niet tegen de herpositionering/trend inroeien.
 

Figuur - 10-j rente VS: opwaartse trend voorlopig afgeblazen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.