BoC zet versoepelingsdeur open

Marktrapport

Gisteren hield de Canadese centrale bank zoals verwacht, en voor de 10e keer, haar beleidsrente ongewijzigd op 1.75%. Verrassend was de ommezwaai in het communiqué van gouverneur Poloz. De standvastige centraal bankier die zich als één van weinigen verzette tegen de globale versoepelingsgolf vorig jaar, wisselde gisteren abrupt van toon, een verrassing voor velen. Poloz maakt hiermee een volledige ommekeer ten opzichte van de optimistische houding tijdens de beleidsvergadering in december. Toen wees de centrale bankier nog op de sterkte van de Canadese economie en de beleidsrente die zich op het “gepaste niveau” bevond. Dat laat hij nu achter zich.

Poloz is bezorgd en markten zijn verrast

Poloz bekommert zich om de Canadese economie en verlaagt de groeiverwachting voor Q4/2019 tot 0.3% (kw/kw) op geannualiseerde basis. In Q1/2020 wordt gerekend op een licht herstel tot 1.3% (kw/kw) op geannualiseerde basis, maar dat compenseert niet voor de rest van het jaar. 2020 zal immers minder rooskleurig zijn, met een neerwaartse herziening van 1.7% tot 1.6%, ondanks . Poloz maakte een knipoog naar recente data – consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen,… – die niet veel bieden om over naar huis te schrijven. Enkele uitzonderlijke factoren zoals het weer, stakingen en voorraadwijzigingen brachten ook weinig soelaas.

Toegegeven, de timing is op het eerste gezicht merkwaardig. Nu menig centraal bankier even rustig(er) kunnen ademhalen te midden van opklarende wolken (o.a. Sino-Amerikaanse handelsdeal en brexit), lijkt Poloz nu pas te ontwaken uit een diepe roes. In het monetaire rapport getuigt de Bank of Canada dat er nog meer onbenutte capaciteit in de economie is wat de inflatiedruk dreigt te temperen, een argument dat de versoepelingsdeur opent. De centrale bank zal de cijfers op de voet volgen en dusdanig de puzzelstukjes in elkaar passen.


Beleggers zagen de plotse ommezwaai niet aankomen en reageerden dan ook verrast. De Canadese geldmarktrentes werden lager geduwd, met dalingen van de orde van grootte van 7 tot 10 bpn. Ook de beleidsrenteverwachtingen werden bijgesteld. Markten prijzen nu een kans in van 27% op een renteverlaging in april. De Canadese dollar verloor terrein door de sombere vooruitzichten en het verlies aan rentesteun. USD/CAD veerde op van 1.3050 richting 1.3150. De wending van Poloz suggereert een verdere stijging in het zijwaartse rentekanaal tussen USD/CAD 1.30 en 1.34.

Even naar Noorwegen

Vandaag kwam ook de Noorse centrale bank samen. De Norges Bank hield naar verwachting haar beleidsrente stabiel op 1.5%. De Noorse centrale bank heeft haar monetaire verstrakkingscyclus stopgezet in september onder druk van globale onzekerheden. Gouverneur Olsen vertelde dat de Noorse economie kortbij een cyclische piek staat en dat de rente voorlopig op haar huidig niveau zal blijven. Voor beleggers was er niets nieuws onder de zon. De Noorse kroon reageerde dan ook nauwelijks op de beleidsbeslissing.
 

USD/CAD reageert verrast op Poloz’ woorden.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Helikoptergeld: de illusie van een free lunch

MR20200401 Helikoptergeld: de illusie van een free lunch

Orban grijpt alle macht

MR20200331_Orban

Run op de dollar stilaan voorbij?

MR20203003RunUSDvoorbij

Centrale bankiers controleren de rentecurve

MR20200327_Centrale bankiers controleren rentecurve
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.