Rentenormalisatie met de nodige vraagtekens

Marktrapport

In de nieuwste update van het KBC economisch basisscenario gaan we uit van een langzame, maar blijvende normalisatie in de langetermijnrente. De onverwachte terugval in de langetermijnrente vorig jaar was hoofdzakelijk gedreven door drie factoren: om te beginnen de groeivertraging, vooral in de verwerkende nijverheid; daarnaast de onverwachte ommezwaai in het monetair beleid van zowel de Fed als de ECB die op de groeivertraging reageerden door de rente te verlagen; ten slotte de vlucht naar veilig papier te midden van groeiende internationale onzekerheid, vooral rond brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Dit jaar gaan we uit van een stabiel monetair beleid. De lopende evaluatie van het monetaire beleid binnen de Fed en de ECB zijn hun belangrijkste aandachtspunt voor 2020. De goedkeuring van het withdrawal agreement haalde de brexitlont uit het vat en de Amerikaanse-Chinese mini-handelsdeal, die vandaag wordt ondertekend, leidde tot een voorzichtige de-escalatie in de handelsoorlog. Bovendien tastte de zieke maakindustrie de belangrijkere binnenlandse diensteneconomieën niet aan. Die evoluties ondersteunden de normalisatie in de langetermijnrente eind 2019 en we verwachten dat deze trend zich voorzichtig zal doorzetten.

We beschouwen de risico’s rond dit basisscenario als vrij symmetrisch. Nieuwe rentedalingen kunnen het gevolg zijn van heropflakkeringen in de handelsoorlog en de brexit. Beide toprisico’s van 2019 blijven met een zweem van onzekerheid omvangen. Zullen de EU en het VK erin slagen om een allesomvattend akkoord te sluiten rond hun toekomstige economische relatie tussen februari en november 2020? Die periode van 9 maanden is in principe de beschikbare tijd, tenzij de transitieperiode wordt verlengd. Aangezien dat politiek gevoelig ligt in het VK verwachten we opnieuw moeilijke en mogelijk chaotische onderhandelingen rond de finale brexit-deal waarbij een ruwe echtscheiding nog altijd een optie blijft. Ook de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog is verre van afgelopen. De mini-deal is meer een eerste teken van goodwill, dan wel een structurele oplossing voor het handelsconflict, laat staan voor de meer fundamentele belangenconflicten tussen beide grootmachten. In het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan de confrontatie minstens verbaal nieuwe opflakkeringen kennen.

Opwaartse risico’s in het toekomstige renteverloop vinden we in de eerste plaats op economisch vlak. Kan de exportgerichte maakindustrie de rug rechten na een stabilisatie rond lage niveaus in de 2e jaarhelft van 2019? Hoopvolle signalen in de opkomende economieën kunnen ook een positieve impuls geven aan de wereldeconomie. Behalve de groei volgen we de inflatieontwikkelingen nog korter op de voet. De Amerikaanse inflatie bevindt zich, afhankelijk van de maatstaf, net beneden of net boven de 2%-inflatiedoelstelling. Verdere opwaartse inflatiedruk kan voor nervositeit/druk bij de Fed zorgen. Markten reageren van nature uit anticiperend en dat kan voor een versnelde rentebeweging hoger zorgen. In de euro zone evenaarde de inflatie het hoogste peil sinds 2013 (1.3% j/j). Belangrijke nuance: het gaat hier over de kerncijfers, die volatiele componenten uitsluiten. Sterkere arbeidsmarkten zetten loon- en diensteninflatie in de lift. (Markt)inflatieverwachtingen trekken voorzichtig aan. Tot slot zijn er risico’s rond de algemene financiële stabiliteit. Het jarenlange lage rentebeleid van globale centrale bankiers heeft tot excessen geleid in bepaalde deelmarkten.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Amerikaanse en Duitse 10j-rente, inclusief KBC-voorspellingen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.