BoE: to cut or not to cut? That’s the question.

Marktrapport

Het afscheid van gouverneur Mark Carney bij de Bank of England (BoE) zou wel eens een spannende wending kunnen nemen. Zwakke economische data en de recente retoriek van enkele centrale bankiers hebben de kansen op een renteverlaging aan het eind van deze maand verhoogd.

BoE praat rente omlaag

De taal van de BoE is de afgelopen week aanzienlijk verschoven om aan te geven dat de wijziging in de beleidsrente een daling zal zijn, en weleens kan gebeuren op 30 januari. Twee leden van het negenkoppige comité, Jonathan Haskell en Michael Saunders, zijn al sinds november voorstander van een lagere rente om de Britse economie meer zuurstof te geven. Recent hebben aftredend gouverneur Carney samen met MPC-leden Silvana Tenreyro en Gertjan Vlieghe een zacht signaal in dezelfde richting gegeven. Carney signaleerde donderdag dat er “genoeg bewegingsruimte” is voor het monetaire beleid. Bovendien liet Tenreyro even later weten dat ze mogelijk een renteknip steunt in de komende maanden. Ook Gertjan Vlieghe toont zich voorstander van een lagere rente. De Belg die sinds 2015 bestuurder is bij de BoE beargumenteerde in een gesprek met Financial Times dat hij voorstander is van een renteknip als de Britse economie geen tekenen van beterschap toont. Als dit trio zich bij de twee dissidenten (Haskell en Saunders) in het versoepelingskamp schaart, is een renteknip een feit

Data bieden voorlopig geen geruststelling

Markten vatten de opmerkingen van de centraal bankiers duidelijk op als hint en zijn verrast door de abrupte ommezwaai. Woensdag prijsden de markten nog een kans in van 5% op een renteverlaging deze maand, maar inmiddels is dat gestegen naar 49%. Bovendien zijn recente data niet om over naar huis te schrijven. Maandag wierp de een schaduw over de Britse economie. Industriële productie viel onverwacht met 1.2% (m/m) terug. De BoE-leden hebben alvast heel wat om op te kauwen. De wisselmarkt trekt haar conclusies. De euro zet zijn uitbodeming voort. EUR/GBP nadert een eerste weerstand rond 0.859 (december top). Een breuk zou het technisch beeld voor de Britse munt verzwakken en het (voorlopige?) einde betekenen van het positief sterling-momentum van na de verkiezingen .

Toch lopen we nog niet te hard van stapel. Toegegeven, de data geven geen positieve indruk, maar dateren van voor de brexitverkiezing. De PMI’s op 24 januari zullen van groot belang zijn in het rentedebat. Ondertussen zijn ook enkele wolken opgeklaard. Het algemeen sentiment is verbeterd en Johnson’s fiscale plannen kunnen op termijn de economie ook een duwtje in de rug geven. Bovendien heeft de BoE, met de beleidsrente op 0.75%, slechts weinig wapens in haar arsenaal. Zal ze nu haar kruit al verschieten met opkomende moeilijke handelsbesprekingen in zicht? Carney zou opvolger Bailey immers graag wat ammunitie nalaten…
 

EUR/GBP: sterling test een eerste weerstandsniveau.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.