Glapinski heeft Oscarnominatie op zak

Marktrapport

Alle awards voor 2019 zijn nog maar net uitgereikt, of we hebben al een eerste winnaar voor 2020. In de categorie het daglicht ontkennen … (tromgeroffel) … Adam Glapinski van de Poolse centrale bank (ba dum tss). De gouverneur schitterde gisteren tijdens de eerste persconferentie van het jaar. Een bloemlezing uit de vakpers: “Glapinski bewijst waarom hij na het verdwijnen van Draghi de grootste acteur centrale bankier van zijn generatie is” (The Frankfurt reporter). “Glapinski mag na deze vertoning zonder twijfel in een adem genoemd worden met andere notoire negationisten zoals Bill Clinton, Johan Museeuw en Koning Albert II” (The Financial Sun). “Een vijfsterrenprestatie van Glapinski. Het bloed sijpelde letterlijk uit zijn neus toen hij de term gematigde inflatie in de mond nam” (Central Bank Daily).

De centrale bank hield de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 1.5% (59e maand op rij), maar Glapinski gaf vooral geen kik als het over inflatie ging. Met sprekend gemak hield hij zich recht in zijn rol als voorvechter van een uiterst soepel monetair beleid. Als het van de gouverneur afhangt zal er tijdens zijn ambtstermijn (2016-2022) niet aan de beleidsrentes gemorreld worden. Als de rente dan toch wijzigt, zal het eerder een renteverlaging dan een renteverhoging zijn.

We zetten die verhaallijn even af tegen de feiten en beginnen meteen waar het schoentje wringt: inflatie. Volgens de beleidsverklaring van de NBP blijft die “gematigd” in Polen en laag in de euro zone. De Poolse inflatiecijfers van dinsdag indachtig, viel menig journalistensmikkel open van verbazing. Gematigd? De Poolse inflatie steeg in december onverwacht van 2.6% op jaarbasis tot 3.4%, het hoogste peil sinds 2012. Bovendien flirt de inflatie daarmee met de bovenzijde van +-1% tolerantieband van de 2.5%-inflatiedoelstelling. Bovendien betreft het niet enkel het volatiele hoofdinflatiecijfer. Ook de onderliggende kerninflatie, die geen rekening houdt met bijvoorbeeld energieprijzen, steeg in december naar alle waarschijnlijkheid vlot boven 3% j/j (publicatie 16 januari). Tot slot mogen we ons de volgende maanden aan nog hogere (>4%) inflatieniveaus verwachten omwille van geplande verhogingen van elektriciteitsprijzen en accijnzen op alcohol en sigaretten.

Wat de groei betreft, stelt de NBP vast dat die globaal gezien eerder laag blijft, maar dat neerwaartse risico’s afnemen, onder meer door het ontdooien van de Sino-Amerikaanse handelsspanningen. Polen blijft dan weer beste leerling van de (Europese) klas. De groei steeg in het 3e kwartaal van vorig jaar met 1.3% kw/kw. Dat tempo de volgende maanden aanhouden wordt moeilijk, maar de vooruitzichten blijven positief. Vooral de consument draagt zijn steentje bij dankzij krapte op de arbeidsmarkt, een positief reëel inkomen (nu nog) en sociale bijdrages (I kid you not). De Poolse overheid vult het soepele monetaire beleid nu eenmaal aan met een gul fiscaal beleid. Bedrijfsinvesteringen en netto-export doen ook hun duit in het zakje.

Tegen deze achtergrond reppen Glapinski en zijn kornuiten dus met geen woord over eventuele renteverhogingen om de hoge inflatie in te tomen. De (rente)marktbeweging deze week suggereert dat investeerders verwachten dat de NBP bakzeil zal halen. De Poolse rentes stegen - zowel na de publicatie van de inflatiecijfers als na de Poolse beleidsvergadering – met 10 (2j) tot 20 basispunten (10j). Behalve een aanpassing aan de Poolse realiteit bevestigen ze volgens ons dat de inflatierisicopremie vervat in globale rentemarkten te laag is. De Amerikaanse inflatiecijfers kunnen die hypothese volgende week dinsdag bevestigen. Op de wisselmarkt profiteert de Poolse zloty. EUR/PLN test de steunzone rond 4.24. Een breuk lager effent het pad richting het dieptepunt van 2018, rond 4.13.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Evolutie Poolse zloty swaprentecurve sinds begin deze week

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.