Van proactief naar reactief

Marktrapport

De metamorfose van Fed-voorzitter Powell is compleet. Op iets minder dan twee jaar in zijn ambtstermijn ontpopte hij van een anticiperende voorzitter naar een reactieve leider. Throwback naar 2018: onder kersvers Fed-president Powell versnelt de centrale bank het jaarlijks aantal renteverhogingen tot vier. De boodschap is duidelijk: de economie breit dankzij Trump’s fiscale duwtje in de rug een verlengstuk aan de expansie en de centrale bank vreest een inflatieopstoot. Daarom kan het geen kwaad om de rente preventief al iets sneller op te trekken. 2019: nieuwe economische waarheid, zelfde reactiefunctie. De exportgerichte verwerkende nijverheid komt globaal in recessie terecht. Om de drijvende kracht van de groei - de binnenlandse dienstensector (consument) - af te schermen van mogelijke besmetting voeren Powell en co voor de zekerheid drie opeenvolgende… preventieve… renteverlagingen met 25 basispunten door tussen juli en oktober.

Gisteren maakte de Fed unisono een einde aan de anticiperende renteverlagingen. Ze hield de beleidsrente ongewijzigd op 1.5%-1.75%. De groei- en inflatievooruitzichten zijn nagenoeg een kopie van september. De centrale bank stelt een groei rond 2% voorop voor de periode 2019-2022 terwijl de kerninflatie gradueel richting de 2%-doelstelling zal stijgen (1.6% in 2019; 2% in 2021). De individuele verwachtingen over het peil van de beleidsrente vertonen eensgezindheid voor volgend jaar: 13 van de 17 gouverneurs denken dat de beleidsrente stabiel zal blijven in het verkiezingsjaar 2020. In 2021 achten 12 van de 17 gouverneurs de tijd rijp om de normalisatiecyclus opnieuw aan te vatten. Het is een dubbeltje op zijn kant of we al 1 (mediaan) of 2 renteverhogingen kunnen verwachten. In 2022 zet het verwachte opwaartse rentepad zich voort. Opvallende vaststelling: geen enkele gouverneur verwacht dat de beleidsrente over die horizont onder het huidige niveau zal zakken.

De begeleidende verklaring toonde amper verschillen t.o.v. oktober, al viel een verwijzing naar beperkte inflatiedruk op. Powell ging er op de vraag-en-antwoordsessie met de pers verder op in. Hij had twee richtlijnen. Om te beginnen benadrukte hij het symmetrische karakter van de Fed’s 2%-inflatiedoelstelling. Daarnaast ging hij nog een stap verder: de Fed zal pas overgaan tot renteverhogingen als de inflatie effectief gedurende een tijd boven de 2%-drempel post heeft gevat. Het past in het kader van de nieuwe benadering naar de inflatiedoelstelling die de centrale bank onderzoekt. Ze wil in de toekomst periodes van lage inflatie eerst compenseren met periodes van een iets hogere inflatie (en vice versa) vooraleer te morrelen aan de beleidsparameters. Concreet worden de anticiperende renteverhogingen uit 2018 naar de prullenmand verbannen en stelt de Fed zich reactief op. Hetzelfde geldt uiteraard voor renteverlagingen als de economische data er in 2020 onverwacht op zouden achteruit gaan.

De marktreactie na de Fed-vergadering was eerder beperkt. De beurzen kunnen een stabiele renteperiode wel pruimen en sloten in de VS kortbij de historische toppen. De Amerikaanse rentes en de dollar verloren marginaal terrein omdat Powell vooral benadrukte dat de lat om de rente te verhogen bijzonder hoog ligt. EUR/USD nestelt zich boven 1.11. Krijgen we na de dollarzwakte gisteren vandaag eurosterkte als ECB-topvrouw Lagarde op haar 1e beleidsvergadering bevestigt dat de rol van het monetaire beleid in Europa is uitgespeeld?

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/USD vat opnieuw post boven 1.11

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.