BoC bouwt iets meer voorzichtigheid in …

Marktrapport

Gisteren de hield de Canadese centrale bank (BoC) de beleidsrente onveranderd op 1.75%. Dat was verwacht. Toch was de toon van het communiqué verschillend vergeleken met vorige vergadering, eind oktober. Als het regent in de VS, druppelt het dan ook in Canada?

Eerst even het globale beeld. De BoC verhoogde de rente dit jaar al drie keer (januari, juli, oktober) en vijf keer sinds de start van opwaartse rentecyclus midden vorig jaar. De BoC hanteerde daarbij een klassieke economische en monetaire logica. De economie doet het goed en nadert de grenzen van haar capaciteitsbezitting. De inflatie is niet echt hoog maar heeft zich in de buurt van de inflatiedoelstelling (2%) genesteld. In die context mag de rente naar een cyclisch neutraal niveau worden gebracht. Volgens interne analyse van de BoC bevindt die neutrale rente zich in de vork 2.5%-3.5%. De BoC maakt driemaandelijks een uitgebreid beleidsrapport wat als referentiekader geldt voor het monetaire beleid. December was een vergadering zonder nieuw beleidsrapport. Toch viel op dat het perscommuniqué aanzienlijk werd bijgesteld vergeleken met oktober. Dat zette de markten onmiddellijk op scherp, zeker in een context van algemeen oplopende onzekerheid en volatiliteit.

De bank neemt acte van de globale groeivertraging. Dat was echter verwacht (gezien de lengte van de economische cyclus). De BoC ziet zowel opwaartse als neerwaartse risico’s. Na een sterke prestatie in de eerste jaarhelft vertraagde ook de Canadese economie in het derde kwartaal tot een geannualiseerde groei van 2.0%. Dat was zoals verwacht, maar ook de eerste tekenen voor het vierde kwartaal wijzen op een minder uitbundig groeimomentum. Het algemeen ongunstig handelsklimaat weegt op de investeringen. Anderzijds neemt het nieuwe handelsverdrag met de VS ook een bron van onzekerheid weg. De kredietverlening aan de gezinnen stabiliseert maar dat is op zich niet slecht in het kader van een gezond financieel evenwicht. De inflatie blijft kort bij de doelstelling. De centrale bank geeft wel aan dat de economie misschien iets meer ruimte heeft om te groeien zonder dat dit de inflatie onmiddellijk verder omhoog moet duwen. De meest opvallende wijziging is dat de BoC deze keer vrij uitgebreid ingaat op de ontwikkelingen in de oliesector. Zowel de algemene daling van de olieprijs als specifieke factoren in Canada (problemen met transport) wegen op korte termijn op de productie en laten sporen na op de groei. Toch besluit de BoC nog steeds dat de rente waarschijnlijk verder moet worden verhoogd naar een neutraal niveau. De omstandigheden/ risicofactoren kunnen het tempo vertragen (of versnellen).

Op zich was de communicatie van de BoC vrij beschrijvend en eerder neutraal. In de huidige context had de markt echter vooral oog voor de softe aspecten. Recent ging de markt nog een uit van een kans van meer dan 50% op een volgende verhoging in januari. Nu is nog slechts +/- 25% kans verdisconteerd. Die verwacht lagere rentsteun gaf de Canadese dollar gisteren een bijkomende tik. We zijn al enge tijd vrij positief over de Canadese dollar en zagen onze mening bevestigd na de oktobervergadering. Het valt niet te ontkennen dat de BoC wat manoeuvreerruimte inbouwt. Toch hebben we de indruk dat de markt ondertussen wel veel voorzichtigheid heeft ingeprijsd. Het algemeen renteklimaat, het rentepad van Fed en de olieprijs zullen op korte termijn ook de renteverwachtingen omtrent de BoC mee vormgeven/temperen. In een scenario waar de algemene context geleidelijk normaliseert, kan de markt echter relatief snel opnieuw meer geloof hechten aan de intenties van de BoC om de rente te normaliseren. De olieprijs wordt op korte termijn mogelijk een factor die iets meer gewicht krijgt in de prijsbeweging van de Canadese dollar dan recent het geval was. Dat kan natuurlijk in twee richtingen werken, ook positief dus. OPEC in het oog houden dus ….
 

Figuur - USD/CAD: Markt stelt renteverwachtingen BoC fors bij. Olie weegt bijkomend op Canadese dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.