Oorlog, wapenstilstand of toch vrede?

Marktrapport

2019 is het verhaal van de handelsconflicten. Een scherp Sino-Amerikaans handelsconflict, Amerikaanse bedreigingen tegen Mexico, Canada en Europa, bitterheid tussen Japan en Korea en het risico van een harde brexit zorg(d)en voor heel wat onrust en hebben allemaal samengespannen om de globale economische groei naar het laagste peil sinds de financiële crisis te slepen. Wat het zwaarst is moet het zwaarst doorwegen. Laten we daarom even inzoomen op hét onderwerp dat de wereld wakker houdt: de Sino-Amerikaans handelsimpasse.

Van ontspoorde strategie…

Het startte allemaal als een tactisch schaakspel. Raadgevers binnen de republikeinse partij waren het idee genegen van de president Trump die vastbesloten was de relatie tussen de twee grootste economieën opnieuw in evenwicht te brengen. Na menig onderzoek werden een reeks selectieve doelen vastgelegd. De bedoeling was om hefboom op te bouwen voor onderhandelingen in de hoop om grootschalige veranderingen in de economische architectuur van China te forceren en simultaan de pijn voor Amerikaanse bedrijven en consumenten te beperken. "Het is een verstandige, gematigde, passende hoeveelheid en het wordt gecreëerd op een zeer zakelijke en verstandige manier”, zei handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer in 2018. De strategie hield echter geen rekening met één gewichtig risico: Trump’s onvoorspelbaarheid. Wat begon als een tactische zet liep uit de hand tot een tarievenoorlog en creëerde een toenemend aantal neveneffecten voor de Amerikaanse economie. Het conflict startte een ontkoppeling van twee wereldeconomieën die ooit tot meer verwevenheid voorbestemd leken. Het resultaat: een ondermijnde wereldhandel, globale onzekerheid en uitstel van investeringen.

… op weg naar een mini-deal

2 onrustige jaren waarin de bal steeds werd teruggekaatst tussen Trump en Xi Jinping, lijkt de handelsoorlog een nieuwe wending aan te nemen. Peking en Washington beloonden ons de voorbije weken met gunstig handelsnieuws, een teken dat de gemoederen enigszins bedaard zijn. Markten verwelkomden maar al te graag de positieve handelsnoten en werden ook dit weekend in de watten gelegd. Optimistische opmerkingen van Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, en het Chinese Ministerie van Handel dat de landen steeds dichter bij een deal komen, gaven de markten een impuls. (Amerikaanse) beurzen bereikten (de voorbije weken) recordhoogtes en (Amerikaanse) rentes stuwden hoger. Maar als we één dingen hebben geleerd tijdens het aanhoudend handelsconflict dan is het wel dat voorzichtigheid de moeder der wijsheid is. Het verleden leert ons dat verbale toezeggingen vluchtig kunnen zijn en dat het gevaar van een verdere escalatie van de Sino-Amerikaanse handelsoorlog blijft bestaan. De hamvraag luidt: hoe ziet 2020 eruit? Markten hopen alvast dat de nieuwtjes geen valse dageraad zijn en het conflict geen verrassende wendingen aanneemt. De recente rally van risicovolle activa op positieve handelsgeruchten maakt dat er reeds heel wat positief nieuws verdisconteerd is. Om die reflatietrend overeind te houden is het nu aan Trump en zijn Chinese tegenhanger om de verwachtingen in te willigen met een concreet handelspact. Voor markten is het alvast hopen dat het mini-akkoord substantiëler van aard is dan slechts summiere toezeggingen door China tot het aankopen van Amerikaanse producten.

Youssra El Nasire, KBC Marktenzaal
 

Figuur - Amerikaanse beurs vangt (al te? ) graag de positieve handelsnoten op

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.