Centraal-Europese groei blijft overeind

Marktrapport

De Europese economie groeide in het 3e kwartaal met 0.2%, hetzelfde groeiritme als in het 2e kwartaal en weinig stoef. Op landenniveau sprong vooral de Duitse prestatie in het oog. Tegen alle verwachtingen in vermeden onze oosterburen een (technische) recessie. Een beperkte 0.1% BBP-groei volgde op de 0.2%-krimp uit het vorige kwartaal. De data overschaduwden de groeicijfers uit Centraal-Europa.

Traditioneel volgt de Centraal-Europese groeicyclus met enige vertraging die in Duitsland. De regio is zowel financieel als op gebied van handel bijzonder nauw verbonden met de grootste Europese economie. Dat geldt a fortiori voor industrie en de autosector. Volgens die logica zouden de Centraal-Europese cijfers vlotjes mee bergaf moeten gaan. Niets is minder waar. Akkoord, de industriële productie staat onder druk in de regio, maar dat verval wordt vooralsnog ruimschoots gecompenseerd door de lokale Jan met de pet. Krapte op de arbeidsmarkten en forse opwaartse loondruk verhogen het beschikbare inkomen van de bevolking. Hogere uitgaven en een sterk consumentenvertrouwen weerspiegelen de florerende binnenlandse economieën. Toch zou het van veel naïviteit getuigen om te denken dat Centraal-Europa uiteindelijk ongeschonden uit de Duitse recessie in de verwerkende nijverheid zal komen.

Op nationaal niveau spannen Polen en Hongarije de kroon met respectievelijk 1.3% kw/kw en 1.1% kw/kw groei. De eerder gesloten Poolse economie ondervindt regionaal het minste last van de recessie in de Duitse verwerkende nijverheid. Voorts onderscheiden beide landen zich bijvoorbeeld van Tsjechië met hun uiterst stimulerend monetair én fiscaal beleid. De Poolse beleidsrente zal voor een vijfde opeenvolgend jaar eindigen op 1.5% en gouverneur Glapinski wil daar ook de volgende twee jaren geen verandering in brengen. De Hongaarse centrale bank hanteert nog lagere rentes en is niet schuw om niet-conventionele maatregelen te treffen. Ten slotte zijn beide landen netto-ontvanger van Europese subsidies wat voor een constante groei van de investeringen zorgt. Van de sterke groeiprestatie is weinig te zien in de lokale munt, en al zeker niet in de Hongaarse forint. EUR/HUF noteert kortbij 335, een historisch dieptepunt voor de HUF. Het beleid van de MNB, zeer negatieve reële rentes en de onzekere internationale context wegen veel zwaarder door dan de sterke binnenlandse groei. Risico’s op korte termijn gaan vooral in de richting van een verdere HUF-verzwakking of een blijvend zwakke HUF. De Poolse zloty deed het deze zomer slecht, maar kon recent profiteren nadat hij zonder kleerscheuren enkele eventrisico’s (verkiezingen; uitspraak Grondwettelijk Hof over conversie hypotheekleningen in vreemde valuta) overleefde. In tegenstelling tot de forint profiteerde de zloty ook van de beursrally sinds midden-oktober (brexitoptimisme). EUR/PLN bereikte de onderkant van de zijwaartse handelsband tussen 4.25 en 4.40. Voorlopig verwachten we geen breuk lager. De Tsjechische groei klokte af op 0.3% kw/kw, een evenaring van het traagste groeitempo sinds januari 2014. De Tsjechische economie is de meest mature in de regio en kan minder rekenen op de EU, de centrale bank of de overheid. De CNB trok bijvoorbeeld de voorbije jaren de beleidsrente orthodox op tot 2% en zoekt daar geen verandering in te brengen. EUR/CZK blijft dit jaar gevangen tussen grosso modo 25.50 en 26.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/HUF: historische dieptepunten voor de forint

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?

VS en EU kruisen opnieuw de degens

VS en EU kruisen opnieuw de degens
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.