Bank of England blaast warm noch koud

Marktrapport

Het is politiek relatief rustig in het Verenigd Koninkrijk: brexit ligt momenteel op apegapen en de verkiezingscampagne moet nog echt losbarsten. Vanuit economisch oogpunt krijgen we pas volgende week belangrijke cijfers te zien (BBP, arbeidsmarktrapport, inflatie …). Het huidige vacuüm biedt daarom de ideale gelegenheid om die andere (althans in theorie) belangrijke marktvariabele onder de loep te nemen: het monetair beleid.

De Bank of England verzamelde gisteren. De Britse centrale bank hield de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0.75%. Pittig detail: twee leden van het zevenkoppige comité (MPC) stemden voor een renteverlaging van 25 bpn. De laatste stem voor een renteknip dateert al van 2016. Het is tevens het eerste verdeelde besluit sinds juni 2018. De heren in kwestie, Saunders en Haskel, vinden een soepeler monetair beleid nodig om de (brexit)onzekerheid te counteren. Een meerderheid van het MPC is het daar dus niet mee eens, maar …

Carney en co geloofden lang dat ze de rente “gradueel en beperkt” zouden moeten verhogen om de inflatie kortbij de 2%-doelstelling te brengen. Zelfs in geval van een wanordelijke brexit sloot de BoE een renteverhoging niet uit. Die zogenaamde ‘hiking bias’ stond in schril contrast met veel andere centrale banken maar staat sinds gisteren op losse schroeven. In het monetair beleidsrapport – het vroegere inflatierapport – laat de BoE zich immers opvallend neutraal uit over de toekomstige richting van de beleidsrente. Als de internationale context verslechtert en/of brexitonzekerheid dreigt te verankeren, is er mogelijk monetaire versoepeling nodig, klinkt het. Het basisscenario van de BoE blijft niettemin een graduele groeiversnelling die op het einde van de driejarige beleidshorizon afklokt op 2%. Die (marginaal verlaagde) groei- en inflatieprognoses zijn zoals steeds gebaseerd op een “ordelijke transitie” – en dit is wel nieuw – “naar een diepgaand vrijhandelsakkoord tussen het VK en de EU”. Onder die assumptie en zowel op basis van de huidige rentecurve die uitgaat van 1 renteknip als bij een stabiele rente nestelt de inflatie zich op het eind van de horizon net boven 2%. De BoE concludeert dat een beperkte renteverhoging noodzakelijk blijft.

De markt hechtte niet al te veel belang aan de beleidsvergadering. Het pond ging in een Pavlov-reactie even onderuit op de twee onverwachte stemmen voor een renteverlaging maar herstelde snel. Monetair beleid speelt al langer een slechts secundaire rol voor het pond. Dat laat zich vooral leiden door de (recent gunstige) ontwikkelingen in brexit, het handelsconflict en de globale economie. De positieve impact daarvan op sterling was significant maar is op korte termijn waarschijnlijk uitgewerkt. De nakende stembusslag is de huidige cruciale variabele. De uitkomst is een binair risico voor het pond. De moeilijke voorspelbaarheid houdt het pond daardoor al sinds midden oktober gevangen in een enge zijwaartse handelsband kortbij EUR/GBP 0.86. Een breuk aan eender welke zijde is in de aanloop naar de verkiezingen op 12 december waarschijnlijk niet aan de orde.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.