RBA: easing come, easing go

Marktrapport

Gisteren besloot de RBA om haar beleidsrente ongewijzigd te laten op 0.75%. Na drie eerdere renteverlagingen (3x -25bpn), komt de Australische centrale bank even op adem en neemt ze een “wait and see” houding aan. Het is nu aan de eerdere renteknippen om de economie weer in het zadel te helpen. Een fragiele consument en geopolitieke spanningen hangen als sombere wolken boven de Australische economie. Een aanhoudende periode van slechts bescheiden stijgingen van het besteedbaar inkomen en de hoge schuldgraad van huishoudens blijven problematisch en wegen op de consumentenbestedingen. Als we de zwakke kleinhandelsverkopen van deze week (0.2% m/m in september) als leidraad nemen naast een wankel consumentenvertrouwen (-5.5% in oktober), zien we niet meteen licht aan het einde van de tunnel. Ook internationale tegenwinden zorgen voor een vuiltje aan de lucht. Het Sino-Amerikaans handelsconflict blijft een neerwaarts risico voor groei. Ondanks de hoop die recente positieve handelsontwikkelingen bieden, wil iedereen vooral iets zwart op wit zien. Het verleden leert ons namelijk dat geruchten en mondelinge akkoorden in rook kunnen opgaan.

Tussen hoop en vrees

Niettemin koestert Lowe hoop en oordeelt de RBA-topman dat de Australische economie een “zacht keerpunt” bereikt. “Het lage rentepeil, de recente belastingverlagingen, de lopende uitgaven voor infrastructuur, de heropleving van de huizenprijzen in sommige markten en betere vooruitzichten voor de grondstoffensector zouden allemaal de groei moeten ondersteunen." Lowe rekent erop dat het monetair transmissieproces nu haar werk doet maar zet de deur toch voorzichtig op een kier. De RBA staat paraat en “is bereid het monetaire beleid indien nodig verder te versoepelen ter ondersteuning van duurzame groei van de economie, volledige werkgelegenheid en het bereiken van de inflatiedoelstelling op middellange termijn.”
Lowe heeft in ieder geval de wind in de zeilen. Op internationaal gebied klaren enkele grijze wolken op. Er is optimisme dat de VS en China binnenkort een tussentijds handelsakkoord sluiten, de brexit is vooruitgeschoven en bovendien wijzen economische indicatoren naar voorzichtige tekenen van uitbodeming. Het algemeen verbeterd risicoklimaat zorgt voor een positieve noot op de markten. Beurzen beleven een rally terwijl rentes een neerwaartse beweging ondergaan.
Het besluit om na de oktoberverlaging de versoepelingscyclus te pauzeren werd grotendeels verwacht gezien de marginale verbetering van de werkloosheid en een bescheiden stijging van de inflatie. Beleggers gunnen de RBA (voorlopig) een adempauze en prijzen niet langer een volledige renteverlaging in. AUD/USD kon rekenen op weinig reactie. De munt overwon een eerste horde en klom boven het korte termijn AUD/USD 0.69 weerstandsniveau. De recente sterkte van de Australische munt is vooral een vertaling van het positieve algemeen risicoklimaat. AUD/USD kan op zijn elan doorgaan indien het Sino-Amerikaans interim-akkoord deze maand zwart op wit bekrachtigd wordt of als de globale economische indicatoren verbeteren. Een verdere stijging boven het AUD/USD 0.69 weerstandsniveau zou het neerwaarts trendkanaal sinds het begin van dit jaar doorbreken.
 

Figuur - Kan AUD/USD blijvend post vatten boven 0.69?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?

VS en EU kruisen opnieuw de degens

VS en EU kruisen opnieuw de degens
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.