Is driemaal scheepsrecht voor de Fed?

Marktrapport

De Fed, het Amerikaans arbeidsmarktrapport, het ISM-bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid, bedrijfsresultaten van enkele groten der aarde (Apple, Facebook, Alphabet …), derdekwartaal groeicijfers en inflatie in de VS en in Europa, en ja, ook brexit ... We staan aan de vooravond van een bijzonder drukke week. De overgang van oktober naar november is des te boeiend omdat ze verschillende financiële deelmarkten vanuit technisch oogpunt in een beslissende plooi kan leggen. We gaan dieper in op één van de hoogtepunten van deze week, de Fed.

Powell en de zijnen vergaderen woensdag over het monetaire beleid. De Fed trimt meer dan waarschijnlijk de rente van 1.75-2% tot 1.5-1.75%. De september-mediaanvoorspellingen (“dots”) stellen zo’n nieuwe renteknip niet voorop. Het was niettemin het voorkeursscenario van de grootste minderheid (7/17). Tot die minderheid behoren volgens ons enkele Fed-zwaargewichten die in het licht van de weinig overtuigende Amerikaanse data woensdag het pleit zullen halen. Dat zou de derde opeenvolgende renteverlaging sinds de aankondiging van een “mid-cycle adjustment” in juli betekenen. Een derde… en voorlopig de laatste?

De Fed-voorzitter haalt graag de vergelijking met de jaren ’90 op. In 1995 en 1998 voerde de Amerikaanse centrale bank ook een beleid van anticiperende renteverlagingen. Met succes, aldus Powell. Het aantal beperkte zich toen tot drie waarna uiteindelijk de opwaartse rentecyclus hernam. De expliciete referentie van Powell naar de bewuste periodes suggereert dat de voorzitter mogelijk eenzelfde strategie – en daarmee ons voorkeursscenario – voor ogen heeft. Het debat over het einde van de tussentijdse renteverlagingen woedt inmiddels volop onder de gouverneurs. Sommigen onder hen wilden dat al met het september-beleidscommuniqué signaleren. Toen nog een brug te ver voor het bijzonder verdeelde FOMC maar voor ons een reëel risico op woensdag. Toch denken we niet dat de Fed de deur voor verdere renteverlagingen volledig in het slot zal gooien. Ze zal de lat hoger maar niet buiten bereik leggen. Het codewoord is en blijft “data-afhankelijkheid”.

De markt verdisconteert een renteverlaging van 25 bpn nagenoeg helemaal. De aandacht gaat vooral uit naar het begeleidende statement en de persconferentie nadien. De risico’s zijn asymmetrisch verdeeld: beleggers gaan momenteel immers uit van een derde én vierde renteknip in 2019 met nog één afsluiter in 2020. Als de Fed inderdaad het einde van de reeks renteverlagingen signaleert, dreigt een vrij forse herpositionering. Het eerder vaag concept van “data-afhankelijkheid” gaat in dat geval allicht aan de markt verloren. Voor de Amerikaanse rentes betekent dat in eerste instantie een ruk hoger, vooral aan het korte eind van de curve. De tweejaarsrente kan zich aan een test van de bovenzijde van het zijwaarts trendkanaal wagen. Voor EUR/USD wordt de Fed een “make or break”. Het koppel nestelde zich recent opnieuw boven 1.10, een belangrijke technische horde. Een iets minder soepele Fed kan de balans opnieuw in het voordeel van de dollar doen hellen … tot aan de payrolls en het ISM-bedrijfsvertrouwen op vrijdag?!
 

Tweejaarsrente in VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.